Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Research master studente krijgt NWO-beurs voor TopTalent

14 mei 2008
Birgit van der Lans
Birgit van der Lans (24), studente van de Research Master Religious Symbols and Traditions (tegenwoordig Research Master Religion and Culture), is een van de 48 studenten van alle Nederlandse universiteiten aan wie een NWO-TopTalent-beurs is toegekend. Dit prestigieuze programma geeft ruimte aan jong, creatief talent om hun promotietraject zelf in te vullen. Met deze beurs zal Birgit in de komende jaren aan de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap promotieonderzoek verrichten naar de invloed van de Romeinse staat op joodse en christelijke zelfdefinities in het Rome van Claudius en Nero. Met de toekenning van deze beurs blijkt de facultaire research master een echte kweekvijver te zijn voor toptalent. Vorig jaar kreeg Femke Stock in de eerste NWO ronde een Toptalent-beurs.
Laatst gewijzigd:28 juli 2023 23:11

Meer nieuws