Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Geurt Henk van Kooten nieuwe decaan per 1 september 2008

29 mei 2008
Prof.dr. G.H. van Kooten

Prof.dr. Geurt Henk van Kooten (Delft, 1969) is door het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen per 1 september 2008 voor een periode van vijf jaar benoemd tot decaan van de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap. Van Kooten volgt hiermee prof.dr. Ed Noort op. Van Kooten wordt de voorzitter van het faculteitsbestuur en zal als lid van het College van Decanen verantwoordelijk zijn voor het leerstoelenbeleid van de faculteit. Tevens is hij portefeuillehouder onderzoek van de faculteit.

Prof. Van Kooten is sinds 1 januari 2006 hoogleraar Nieuwe Testament en Vroeg Christendom aan de RUG. Daarvoor was hij universitair docent aan de faculteit en had hij docentschappen aan de universiteiten van Amsterdam (UvA) en Kampen (ThUK). Prof. Van Kooten studeerde cum laude af in de theologie in Leiden, waarna hij met een Rotary Foundation Scholarship (USA) studeerde aan Durham University, waar hij zijn Master of Arts-graad behaalde. Vervolgens studeerde hij met een studentship van de British Academy, aangevuld met een beurs van het VSB Fonds, in Oxford (Christ Church) waar hij de graad van Master of Studies ontving. Na een NWO-aanstelling als onderzoeker in opleiding promoveerde hij in 2001 aan de Universiteit Leiden. Van Kooten geldt als een internationaal deskundige op het gebied van de relatie tussen het vroege christendom en de Grieks-Romeinse wereld waarin het ontstond.

Meer informatie

Prof.dr. Geurt Henk van Kooten
telefoon   (050) 363 55 84, b.g.g. (050) 363 80 17
e-mail       g.h.van.kooten rug.nl

Laatst gewijzigd:28 juli 2023 22:45

Meer nieuws