Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Prof.dr. Ed Noort benoemd tot Foreign Secretary van de KNAW

08 april 2008
Prof.dr. Ed Noort

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) heeft prof.dr. Ed Noort gekozen tot Foreign Secretary en lid van het Dagelijks Bestuur. De benoeming geldt voor de periode van 2008-2011. Het bestuur heeft tot deze benoeming besloten, omdat de internationale activiteiten van de KNAW de afgelopen jaren sterk zijn uitgebreid, zowel in aantal en omvang als in zichtbaarheid op internationaal niveau. Hierdoor is de noodzaak ontstaan voor representatie van de Akademie door een ambassadeur die gemandateerd is om waar nodig namens de KNAW beslissingen te nemen.

Prof. Noort zal als Foreign Secretary en lid van het Dagelijks Bestuur de volgende taken op zich nemen:

 • vertegenwoordiging van de KNAW bij bijeenkomsten van Europese en andere internationale organisaties waarvan de KNAW lid is;
 • lidmaatschap van de Commissie Internationaal Beleid (CIP)van de KNAW;
 • voorzitterschap van de China-commissie van de KNAW;
 • vertegenwoordiging van de KNAW in de Board en Executive Board van CO-REACH (het netwerk Co-ordination of Research Between Europe and China waarvan de KNAW trekker is voor de Europese Commissie);
 • leiding geven aan internationale bezoeken van delegaties van en naar de KNAW.

Traditioneel waren de buitenlandse contacten van de KNAWdoor middel van bilaterale programma’s gefocusseerd op China en Indonesië. Sinds kort zijn Afrika en India daarbij gekomen. Ook de projecten binnen Europa zelf zijn steeds intensiever geworden.

Curriculum vitae:

Prof. Noort is in 1944 geboren in Haarlem en studeerde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, en de universiteiten van Kampen en Göttingen. In 1979 werd hij benoemd tot hoogleraar aan de universiteit in Kampen die hij in 1989 verliet om hoogleraar aan de Universiteit Hamburg te worden. Sinds 1993 is Noort leerstoelhouder Oude Testament aan de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen, waarbij hij sinds 2005 het decanaat van de faculteit vervult. Sinds 1998 is professor Noort lid van de KNAWen sinds 2002 lid van het Afdelingsbestuur Letteren, waarvan de laatste drie jaar als vice-voorzitter.

Noot voor de pers:

Voor meer informatie, prof.dr. E. Noort, tel. (050) 363 55 67, e-mail: e.noort@rug.nl

Laatst gewijzigd:19 mei 2016 12:11

Meer nieuws

 • 21 april 2021

  Code van de Dode Zeerollen gekraakt

  De Dode Zeerollen, die zo’n zeventig jaar geleden werden ontdekt, bevatten de oudste manuscripten van de Hebreeuwse bijbel (het Oude Testament) en van andere, tot dan toe onbekende Joodse teksten. RUG-onderzoekers hebben via een combinatie van...

 • 09 maart 2021

  Religieus erfgoed: oude cultuur in hedendaagse gemeenschappen

  Veel mensen hebben niet zo’n duidelijk idee van het belang van religieus erfgoed. Student-assistenten Kjelda Glimmerveen en Loïs Bakker leggen het uit. Ze zijn ervan overtuigd dat ook jongeren erfgoed interessant kunnen vinden, als je ze het maar...

 • 04 februari 2021

  Hanneke Muthert benoemd tot adjunct-hoogleraar Godsdienstpsychologie

  Met ingang van 1 februari 2021 bekleedt dr. Hanneke Muthert als adjunct-hoogleraar de leerstoel Godsdienstpsychologie met speciale aandacht voor Geestelijke Verzorging en Welzijn aan de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de...