Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Mirjam C. Buigel-de Witte herbenoemd

03 april 2008

De Portefeuillehouder Middelen en Directeur Bedrijfsvoering is als lid van het faculteitsbestuur verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en organisatie van de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap. Mirjam Buigel-de Witte is door het College van Bestuur in haar functie voor 5 jaar herbenoemd.

De benoemingsadviescommissie prijst haar omzichtigheid, flexibiliteit en kennis van zaken. De faculteit heeft het aan haar gedegen begrotingsbeleid en toezicht op de uitgaven te danken dat de faculteit financieel gezond is. Het faculteitsbestuur is dankbaar dat mevrouw Buigel-de Witte voor een volgende bestuursperiode voor de faculteit behouden kon worden.

Mw. M.C. Buigel-de Witte
Laatst gewijzigd:28 juli 2023 22:40

Meer nieuws