Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Afscheid hoogleraar Dode Zeerollen

23 april 2008
prof.dr. Florentino García Martínez

Wat is de bijdrage van de Dode Zeerollen aan het onderzoek naar de vorming van de Bijbelse canon? Deze vraag staat centraal bij het afscheid van dr. Florentino García Martínez als hoogleraar en als directeur van het Qumran Instituut aan de Rijksuniversiteit Groningen, op een internationaal symposium op 28 en 29 april 2008. García Martínez houdt op de slotdag, dinsdag 29 april, zijn afscheidsrede ‘Rethinking the Bible: Sixty Years of Dead Sea Scrolls Research and Beyond’ in de Aula van het Academiegebouw van de universiteit, om 17.00 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Florentino García Martínez neemt afscheid van de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Hij is sinds 1980 aan de faculteit verbonden, eerst als wetenschappelijk medewerker, later als hoogleraar in de Godsdienst en Literatuur van het vroege Jodendom met speciale aandacht voor de Qumrangeschriften. Samen met Adam van der Woude heeft hij het Qumran Instituut tot grote bloei gebracht. Florentino García Martínez is buitenlands lid van de KNAW, afdeling Letterkunde.

Symposium

Ter gelegenheid van het afscheid organiseert het Qumran Instituut op 28 en 29 april in Groningen het internationaal symposium The Authoritativeness of Scriptures in Ancient Judaism: The Contribution of the Dead Sea Scrolls and Related Literature. Toonaangevende geleerden en deelnemers van over de hele wereld zullen zich buigen over de betekenis van de Dode Zeerollen voor het onderzoek naar de vorming van de canon van de Hebreeuwse Bijbel.  

Het Qumran Instituut

Het Qumran Instituut, in 1961 opgericht door professor Adam van der Woude, en later geleid door de afscheid nemende García Martínez, is uniek in Nederland. Het is het enige expertisecentrum waar de bestudering van het vroege Jodendom en de Dode Zeerollen centraal staat. Internationaal speelt Groningen een belangrijke rol in het onderzoek naar de Dode Zeerollen en het vroege Jodendom. Vanuit het instituut worden toonaangevende wetenschappelijke publicaties (tijdschriften en series) geredigeerd en wordt de website voor de International Organization for Qumran Studies verzorgd.  

Noot voor de pers

- Voor een nadere omschrijving van het thema en het programma van het congres, zie de website van het Qumraninstituut

- Meer informatie: dr. Mladen Popović, tel. 050-363 55 77 of 050-363 80 17,  e-mail: m.popovic@rug.nl

Zie ook:

- Video interview dr. Mladen Popovic, geschiedenis Qumran instituut

- Video interview dr. Mladen Popovic, onderzoek Qumran instituut

- Nederlands Dagblad: 'Taal Qumran doordrongen van de Bijbel'

- Trouw: Inzicht uit de grotten rond de Dode Zee

- Reformatorisch Dagblad: Prof. dr. García Martínez gaat met emeritaat

Laatst gewijzigd:05 juli 2016 17:04
printView this page in: English

Meer nieuws