Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

De ROLLEN van de DODE ZEE

30 januari 2008
Florentino García Martínez en Adam van der Woude in samenwerking met Mladen Popović, De rollen van de Dode Zee: Tweede herziene druk; Kampen: Ten Have, 2007; 987 pagina’s, 49,90 euro.

De eerste Nederlandse vertaling van de niet-Bijbelse rollen, die sinds 1947 zijn gevonden in Qumran bij de Dode Zee, verscheen in 1994 en 1995 in twee paperbacks, ook vanuit het Qumran Instituut. Destijds waren slechts 10 van de 39 delen verschenen van de officiële serie Discoveries in the Judaean Desert, waarin de manuscripten zijn gepubliceerd. Adam van der Woude en Florentino García Martínez verrichten pionierswerk bij het Qumran Instituut door te vertalen op basis van de beschikbare foto’s van de manuscripten en op grond van voorlopige edities van sommige van de teksten. Nu alle Dode Zeerollen zijn gepubliceerd, is de reconstructie en interpretatie van bepaalde teksten gewijzigd. Ook zijn er nieuwe teksten bekend geworden. De tweede herziene druk, verzorgd door Florentino García Martínez en Mladen Popović, verwerkt al deze wijzigingen.

In de nieuwe editie van de vertaling zijn de teksten net als in de vorige naar inhoud geordend. Maar de lijst van de handschriften van Qumran verwijst niet meer naar de voorlopige, maar naar de officiële uitgave. Ook zijn de titels van de teksten aangepast en is de nummering van de fragmenten gestandaardiseerd. Bovendien zijn de literatuurverwijzingen aan het eind van de inleidingen uitgebreid met de belangrijkste recente boeken en studies. Een flink aantal nieuwe teksten is in vertaling ingevoegd, terwijl nieuwe fragmenten bij al bekende teksten zijn toegevoegd.

Met de herziene editie van de vertaling wil het Qumran Instituut te Groningen de Dode Zeerollen bij de zestigste verjaardag van de ontdekking ervan opnieuw toegankelijk maken voor het Nederlandse publiek.

Prof.dr. Adam S. van der Woude (1927-2000) was hoogleraar Oude Testament aan de Rijksuniversiteit Groningen en oprichter (1961) en oud-directeur van het Groningen Qumran Instituut

Prof.dr. Florentino García Martínez (1942) is oud-hoogleraar-directeur van het Groningen Qumran Instituut en tegenwoordig hoogleraar aan de K.U. Leuven

Dr. Mladen Popović (1977) is de huidige adjunct-directeur en post-doc onderzoeker van het Groningen Qumran Instituut

Voor verdere informatie over Qumran, de Dode Zeerollen en het vroege Jodendom kunt u contact opnemen met Dr. Mladen Popović

- Trouw: Geleerde tegenstrever van 'al die onzinboeken'

Laatst gewijzigd:27 juli 2023 17:26

Meer nieuws