Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Facultaire promovenda wint Hendrik de Vriesstipendium

18 december 2007
Joana Serrado
Joana Serrado

Momenteel werkt Joana Serrado aan de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap aan een proefschrift over de zeventiende-eeuwse Portugese mystica Joana de Jesus. Eerder studeerde ze Filosofie en Nederlands aan de Universiteit van Coimbra en middeleeuwse filosofie aan de Universiteit van Porto, waar ze in 2005 afstudeerde met een masterthesis over de middeleeuwse Vlaamse mystica Hadewijch.

Joana Serrado schrijft al gedichten sinds haar lagere-schooltijd. Zij publiceerde poëzie en columns in diverse kranten in Portugal en Madeira. In 2006 werd haar gedicht ‘Os Estatutos do Amor’ (De statuten van de liefde) bekroond met de eerste prijs in de poëziewedstrijd ‘Concurso de Poesia Agostinho Gomes’. In hetzelfde jaar stuurde ze haar eerste bundel, Tratado de Botânica (Verhandeling over Botanie), in voor de Prémio Daniel Faria. De bundel kreeg een eervolle vermelding en werd nog in 2006 uitgegeven door de aan de prijs verbonden uitgeverij Quasi – een van de meest gerenommeerde poëzieuitgevers van Portugal.

In 2006 diende Joana Serrado het filmproject ‘Voices. Visions’ in voor ‘Een kunstzinnig idee’ (Rijksuniversiteit Groningen). Het kreeg een eervolle vermelding en aan de realisatie ervan wordt inmiddels gewerkt.

Meer informatie: Joana Serrado: j.f.g.p.serrado rug.nl
telefoon: (050) 363 5573, b.g.g. (050) 363 8017


Laatst gewijzigd:20 februari 2019 16:31

Meer nieuws