Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Symposium - Religie: vijand of inspiratiebron van onze samenleving?

06 november 2007

Symposium ter gelegenheid van het verschijnen van het boek van Gijs Dingemans, In vredesnaam. Religie in een democratische samenleving (Kampen: Kok, 2007).

In het Nederlandse publieke debat is de vraag of de Islam in onze democratische samenleving past een onderwerp dat veel discussie oproept. Wat zijn onze vooronderstellingen over de plaats van de religies die wij van huis uit kennen in onze maatschappij? Vinden wij tegenwoordig dat religies überhaupt hun stem niet meer mogen laten horen in het maatschappelijke debat? Of blijft dit toch ook hun taak, zij het dat zij bepaalde regels in acht moeten nemen?

In zijn boek zet Gijs Dingemanshet Europese democratische ideaal af tegen de Amerikaanse situatie en gaat hij in het bijzonder in op de aparte geschiedenis van Nederland op gebied van de relaties tussen Kerk en Staat. De opkomst van de multireligieuze samenleving dwingt ons ertoe bewust te worden van vaak impliciet gehouden vooronderstellingen hierover. Op deze studiedag zullen onderzoekers van de Groningse faculteit vanuit hun expertise verschillende aspecten van deze problematiek op een rij zetten en verder verdiepen .

Datum:  Woensdag 7 november 2007

Locatie:  Zittingszaal, Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap, Oude Boteringestraat 38,  Groningen

Programma:

14.00 uur    Welkom door Prof.dr. E. Noort, decaan van de Faculteit

14.05 uur    Korte inleiding op het thema, Prof.dr. P. Vandermeersch

14.15 uur    Religie: vijand of inspiratiebron van onze samenleving?, Prof.dr.em. G.D.J. Dingemans

14.45 uur    Gelegenheid tot stellen van vragen

15.00 uur    Pauze met gelegenheid het boek te kopen en te laten signeren

15.30 uur    Democratische samenleving en religie, Dr. Chr. Jedan

15.50 uur    Pluralisme en de interreligieuze conversatie , Prof.dr. A.F. Sanders

16.10 uur    Religieuze meerstemmigheid en individuele identiteitsvorming, Prof.dr. T.H. Zock

16.30 uur    Discussie

17.00 uur    Afsluiting met borrel

Opgave/deelname:  Inschrijving is niet meer mogelijk.

Laatst gewijzigd:09 juli 2014 12:07

Meer nieuws

 • 18 september 2018

  Swingend veldwerk in Haagse migrantenkerken

  Wie er oog voor heeft, vindt honderden migrantenkerken in ons land, vooral in de grote steden. Antropologisch gezien werelden op zichzelf. Hoe gaat men daar om met thema’s als gezondheid, seksualiteit, veiligheid? Wilde verhalen doen soms de ronde....

 • 10 september 2018

  Nieuwe Gerardus van der Leeuw Fellow Rosalind Hackett

  Prof. dr. Rosalind I.J. Hackett zal van augustus tot december 2018 als derde Gerardus van der Leeuw Fellow werkzaam zijn aan de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen.

 • 05 september 2018

  Dr. Andrew Irving Docent van het Jaar Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap

  In de Doopsgezinde Kerk te Groningen werd op woensdag 5 september 2018, traditiegetrouw tijdens de opening van het academisch jaar van de faculteit, de uitslag bekend gemaakt van de verkiezing Docent van het Jaar 2018 van de faculteit Godgleerdheid...