Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Symposium - Religie: vijand of inspiratiebron van onze samenleving?

06 november 2007

Symposium ter gelegenheid van het verschijnen van het boek van Gijs Dingemans, In vredesnaam. Religie in een democratische samenleving (Kampen: Kok, 2007).

In het Nederlandse publieke debat is de vraag of de Islam in onze democratische samenleving past een onderwerp dat veel discussie oproept. Wat zijn onze vooronderstellingen over de plaats van de religies die wij van huis uit kennen in onze maatschappij? Vinden wij tegenwoordig dat religies überhaupt hun stem niet meer mogen laten horen in het maatschappelijke debat? Of blijft dit toch ook hun taak, zij het dat zij bepaalde regels in acht moeten nemen?

In zijn boek zet Gijs Dingemanshet Europese democratische ideaal af tegen de Amerikaanse situatie en gaat hij in het bijzonder in op de aparte geschiedenis van Nederland op gebied van de relaties tussen Kerk en Staat. De opkomst van de multireligieuze samenleving dwingt ons ertoe bewust te worden van vaak impliciet gehouden vooronderstellingen hierover. Op deze studiedag zullen onderzoekers van de Groningse faculteit vanuit hun expertise verschillende aspecten van deze problematiek op een rij zetten en verder verdiepen .

Datum:  Woensdag 7 november 2007

Locatie:  Zittingszaal, Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap, Oude Boteringestraat 38,  Groningen

Programma:

14.00 uur    Welkom door Prof.dr. E. Noort, decaan van de Faculteit

14.05 uur    Korte inleiding op het thema, Prof.dr. P. Vandermeersch

14.15 uur    Religie: vijand of inspiratiebron van onze samenleving?, Prof.dr.em. G.D.J. Dingemans

14.45 uur    Gelegenheid tot stellen van vragen

15.00 uur    Pauze met gelegenheid het boek te kopen en te laten signeren

15.30 uur    Democratische samenleving en religie, Dr. Chr. Jedan

15.50 uur    Pluralisme en de interreligieuze conversatie , Prof.dr. A.F. Sanders

16.10 uur    Religieuze meerstemmigheid en individuele identiteitsvorming, Prof.dr. T.H. Zock

16.30 uur    Discussie

17.00 uur    Afsluiting met borrel

Opgave/deelname:  Inschrijving is niet meer mogelijk.

Laatst gewijzigd:09 juli 2014 12:07

Meer nieuws

 • 12 december 2018

  Vredesambassadeur worden

  Vicki Collinge en Marieke Klijnstra rapporteren over hun bezoek aan de UN Peace Summit for Emerging Leaders in Bangkok, 28-30 november 2018.

 • 23 november 2018

  Lancering Centrum voor Religie, Gezondheid en Welzijn

  Op 30 november 2018 wordt het Centrum voor Religie, Gezondheid en Welzijn van de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen gelanceerd met een symposium over aardbevingen, seksueel welzijn en de dood. Het Centrum...

 • 15 november 2018

  Keuzegids 2019: RUG-opleidingen constant in de Nederlandse top

  Tien bacheloropleidingen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) krijgen dit jaar van de Keuzegids Universiteiten het kwaliteitszegel Topopleiding, waarmee ze tot de top van het Nederlandse wetenschappelijke onderwijs behoren. In de categorie ‘Brede...