Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

'Duurzaam tanken gráág, maar niet te duur en niet te ver om'

18 oktober 2007
24 oktober: overhandiging van het rapport in Den Haag. V.l.n.r.: Rudi Zwier, Anke van Amelsfoort, Edward Doorten, Diederik Samson en Elise Kamphuis
24 oktober: overhandiging van het rapport in Den Haag. V.l.n.r.: Rudi Zwier, Anke van Amelsfoort, Edward Doorten, Diederik Samson en Elise Kamphuis

De meerderheid van de autorijders in Noord Nederland is bereid om over te stappen op één van de duurzame brandstoffen: E10[1], B10[2], aardgas (CNG[3]) of E85[4]. Maar de wil om over te stappen is wel afhankelijk van een aantal voorwaarden, zoals prijs en nabijheid. Dit blijkt uit een onderzoek van de Wetenschapswinkel Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Het onderzoeksrapport wordt op woensdag 24 oktober om 11.00 uur aangeboden aan Tweede Kamerlid Diederik Samson in Den Haag.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Green Planet. Dit bedrijf wil een tankstation beginnen aan de A28 bij de afslag Pesse om daar naast de reguliere brandstoffen, duurzame brandstoffen aan te bieden. Doordat deze brandstoffen momenteel in Nederland nog nauwelijks worden aangeboden, was nog onbekend of automobilisten de wil hebben om over te stappen.

Download het gehele rapport

Toekomstig tankstation van Green Planet
Toekomstig tankstation van Green Planet


Onderzoek
Bedrijfskundestudenten Anke van Amelsfoort en Rudi Zwier hielden een enquête onder meer dan 300 autorijders in Groningen en Drenthe en onderzochten vervolgens hoe de wil om op duurzamen brandstoffen te rijden daadwerkelijk kan worden omgezet in koopgedrag. De enquêtes zijn afgenomen bij benzinestations, deur-aan-deur en via internet. In de enquête is een onderscheid gemaakt tussen de duurzame brandstoffen B10 en E10 (die zonder problemen gemengd kunnen worden met benzine of diesel) en de duurzame brandstoffen aardgas (CNG) en E85 (waarvoor een aanpassing van de moter of een nieuwe auto nodig is).

Viervijfde wil overstappen
Bijna driekwart van de automobilisten blijkt bij de aankoop van een nieuwe auto mee te wegen of deze milieuvriendelijk rijdt. Verder hebben de meeste automobilisten wel eens van ethanol, biodiesel of waterstof gehoord. De duurzame brandstoffen PPO en CNG zijn veel minder bekend. Met betrekking tot de duurzame brandstoffen E10 en B10 zijn veel automobilisten onwetend over de gevolgen voor de motor of onderhoud. Desondanks wil meer dan viervijfde van de automobilisten overstappen op B10/E10 bij een prijs die even hoog is als de prijs van reguliere brandstoffen. Bij een hogere prijs zal meer dan de helft geen duurzame brandstoffen tanken. Ook wil men niet omrijden om duurzame brandstoffen te tanken. Bij de keuze voor een bepaald tankstation zijn prijs en afstand dan ook de belangrijkste factoren. Daarnaast speelt bij aardgas het aantal vulstations waar men kan tanken een belangrijke rol bij de beslissing om een auto op aardgas te kopen. 

Wil omzetten in koopgedrag
Om autorijders te stimuleren over te stappen op duurzame brandstoffen moeten zij allereerst op een toegankelijke manier geïnformeerd worden over de milieuaspecten en de eigenschappen van duurzame brandstoffen. Hierbij mag de prijs in vergelijking met reguliere brandstoffen niet te hoog liggen. Voor de verkoop van de brandstoffen CNG en E85 dienen aparte doelgroepen te worden onderscheiden, aldus de onderzoekers. Bij E85 is dit de niet-veel rijdende milieubewuste autorijder van 45 jaar en ouder en bij CNG-auto’s de jonge mannelijke veelrijders, al dan niet milieubewust. Een landelijke dekking van vulstations voor duurzame brandstoffen zal het overstappen op duurzame brandstoffen acceleren.

Locatie A28 gunstig
De locatie van het nieuwe tanksation aan de A28 lijkt een goede keuze volgens Van Amelsfoort en Zwier. Op dit moment worden duurzame brandstoffen alleen op grote afstanden van Pesse aangeboden. In Leeuwarden CNG (73 KM), Zwolle E5 (50 km), wel is in het ruim 40 km verderop gelegen Duitsland een keur aan duurzame brandstoffen te koop. Het bedrijf DUTCH4 is van plan om medio 2008, 40 CNG-stations in Nederland te realiseren. Verder is Agros voorzichtig begonnen met het aanbieden van E85 in Rotterdam en bij de rest van haar stations, waar ondergrondse tanks beschikbaar zijn, E5 en later mogelijk B5 aan te bieden. Wanneer er over enkele jaren een landelijke dekking van vulstations voor duurzame brandstoffen is, is de plaats direct naast A28 gunstig om interregionaal verkeer ook te kunnen bedienen.

Overheidsbeleid
In vergelijking met de ons omringende landen stimuleert de Nederlandse overheid het gebruik van duurzame brandstoffen nauwelijks. In België en Duitsland stimuleert de overheid bijvoorbeeld het gebruik van biodiesel met accijnsvrijstelling en accijnsreductie. In deze landen zien we dan ook een netwerk van tankstations ontstaan met duurzame brandstoffen. Een lichtpuntje in het beleid is de lage accijns op aardgas. Aangezien Nederland zich binnen de EU heeft vastgelegd om in 2020 30% minder CO2 uit te stoten is de verwachting dat de Nederlandse overheid het gebruik van duurzame brandstoffen meer gaat stimuleren. Bovendien krijgt het probleem van klimaatsverandering op dit moment grote aandacht in de media. Waarschijnlijk zullen door alle publieke en politieke aandacht voor de milieuproblematiek, de grote tankstations niet uit kunnen blijven met het aanbieden van duurzame brandstoffen.

Toelichting
[1] E10 is een mix van benzine en 10% ethanol. Ethanol is een duurzame brandstof gemaakt van zetmeel- en suikerhoudende gewassen, zoals de suikerbiet. Om op deze twee brandstoffen te rijden is geen aanpassing van de motor nodig.

[2] B10 is een mix van diesel en 10% biodiesel. Biodiesel wordt meestal gemaakt van plantaardige olie (koolzaad,zonnebloemen of suikerbieten).

[3] E85 is een mix van 85% bio-ethanol en 15% benzine. Dit is een milieuvriendelijke brandstof waarop in Brazilie bijvoorbeeld veel gereden wordt. Automodellen die net van de fabriek afkomen, die op E85 (bio-ethanol) kunnen rijden, zijn er al in uitvoeringen die tussen de € 0 en ca. € 1000 duurder zijn dan vergelijkbare benzine-uitvoeringen (autoweek.nl). Een dergelijke auto kan tijdens het rijden probleemloos overschakelen op benzine of E85. Door het hogere octaangehalte van deze brandstof behalen sommige auto's wel tot 20% meer vermogen.

[4] CNG is een vorm van aardgas. In bijvoorbeeld Duitsland en Italië rijden al veel auto’s op CNG. Kenmerken van CNG: de auto heeft een tank voor aardgas en een voor benzine, CNG is een van de schoonste brandstoffen, een CNG-motor maakt veel minder geluid dan een diesel- of benzinemotor (50% tot 75% stiller dan dieselvoertuigen), CNG is veiliger dan LPG en benzine, met een volle tank CNG kan minder ver gereden worden dan met benzine of diesel, de aanschafprijs van een CNG-auto is hoger (€ 2000 tot € 4000 meer) dan die van benzine- of dieselauto’s, de CNG-prijs is veel lager dan die van benzine of diesel (CNG is € 0,57/ m³).


Noot voor de pers

Informatie over het onderzoek:
- drs. Elise Kamphuis, coördinator Wetenschapswinkel Economie & Bedrijfskunde, tel. (050) 3637182, e-mail somar@rug.nl (werk).
- Edward Doorten (opdrachtgever), tel: 0528 – 241396, e-mail: edward@doorten.nl.

Rapportgegevens:
Anke van Amelsfoort Weg vrij voor duurzame brandstoffen? - Onderzoek naar bereidheid consument om over te schakelen op duurzame brandstoffen , EC 180, Groningen: Wetenschapswinkel Economie & Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen, 2007.

Laatst gewijzigd:31 januari 2018 11:51
printView this page in: English

Meer nieuws

 • 21 januari 2019

  Change | Oratie Nancy Kamp-Roelands op 22 januari

  Door grote uitdagingen op het gebied van milieu, maatschappij, economie en technologie veranderen onze omgeving snel. Ook de rol van het bedrijfsleven in de samenleving verandert. Het idee dat een meer waardengedreven bedrijfsmodel voor meerdere stakeholders...

 • 16 januari 2019

  Een bonuskaart voor hartpatiënten

  Zoveel mogelijk wasmiddel en ketchup verkopen is niet langer de heilige graal in marketing, stelt hoogleraar Tammo Bijmolt. Zo werkt hij mee aan een spaarprogramma dat hart- en vaatpatiënten moet stimuleren tot medicijnentrouw en gezond gedrag. ‘Onderzoek...

 • 15 januari 2019

  Resultaatgerichte aansturing in de publieke sector verhoogt motivatie én prestaties

  Het gebruik van resultaten bij de aansturing van medewerkers heeft ook in de publieke sector positieve effecten. Zogenoemde resultatenaansturing verhoogt de extrinsieke motivatie van medewerkers en leidt tot betere prestaties van de afdeling. Dat concluderen...