Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Academieportret Prof.dr. Th.P. van Baaren (1912-1989)

13 september 2007

Tijdens de opening van het facultair Academisch Jaar 2007-2008 vond de overhandiging plaats van het academieportret van Prof.dr. Th.P. van Baaren (1912-1989).

Theo van Baaren was van 1952 tot 1980 hoogleraar geschiedenis der godsdiensten en de Egyptische taal- en letterkunde aan de theologische faculteit en de grondlegger van het Instituut voor Godsdiensthistorische Beelddocumentatie (I.G.B.). Daarnaast was hij dichter, beeldend kunstenaar en verzamelaar van voorwerpen uit niet-westerse culturen. Zijn leven en werk stond centraal in het facultair openingscollege dat door Prof.dr. Yme Kuiper werd gehouden. Klik hier voor de tekst van het openingscollege.

Prof.dr. Th.P. van Baaren
Prof.dr. Th.P. van Baaren
Het academieportret dat door Pieter Pander werd geschilderd en aangeboden door de stichtingen Gerardus van der Leeuw en Theo van Baaren, komt te hangen in de faculteitskamer Theologie in het Academiegebouw.

Meer informatie?

Prof.dr. Y.B. Kuiper

Laatst gewijzigd:09 juli 2014 11:52

Meer nieuws