Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Buitelaar Docent van het Jaar

07 juni 2007
Marjo Buitelaar
Marjo Buitelaar

Dr. Marjo Buitelaar, universitair hoofddocent in de hedendaagse Islam en op het gebied van methoden en technieken van sociaal-wetenschappelijk onderzoek, is in het academisch jaar 2006-2007 door de studenten van de facultaire opleidingen verkozen tot ‘Docent van het Jaar’.  

 

Buitelaar verzorgt een belangrijk deel van het onderwijs in de opleiding Godsdienstwetenschap van de Faculteit der Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap. Zij doceert antropologie en moslimculturen, antropologie van de Islam en begeleidt bachelorstudenten bij hun onderzoek in de module Godsdienstwetenschap-in-actie. Met de positieve weerklank op haar colleges bij de Algemeen Vormende Vakken heeft zij ook binnen de universiteit een groter studentenpubliek bereikt dan bij de faculteit alleen.

 

Buitelaar is bij veel studenten van de faculteit erg geliefd. Zij geven aan dat Buitelaar met passie voor haar vakgebied les geeft. De grote mate van interactie tijdens de colleges wordt als zeer positief beoordeeld, waardoor studenten het gevoel krijgen dat zij werkelijk inbreng hebben. De docent stelt zich geïnteresseerd op en er is ruimte voor gesprek. “De inhoud van colleges is zeer aansprekend en Buitelaar slaat een goede brug tussen haar onderzoeksveld en de collegestof. Ik leer echt veel van haar”, is de vrij vertaalde mening van een aantal Buitelaar-stemmers. Een kwart van de studenten benoemde Marjo Buitelaar daarom dit collegejaar tot ‘Docent van het Jaar’! 

 

Vanaf 1991 is Marjo Buitelaar als antropoloog verbonden aan de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen. Voor de publicaties en verdere activiteiten van Marjo Buitelaar, zie haar website: http://www.rug.nl/staff/m.w.buitelaar

Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:09

Meer nieuws