Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Trappen-experiment in de Reality Cube

29 april 2004
Boven op de "zeedijk"bij het trappen-experiment. Aan welke zijde ligt de trap?
Boven op de "zeedijk"bij het trappen-experiment. Aan welke zijde ligt de trap?

In samenwerking met de afdeling Oogheelkunde van het Academisch Z iekenhuis Groningen voert het HPC&V (www.rug.nl/rc/hpcv) op dit moment het zgn. trappen-experiment uit. Proefpersonen worden in de Reality Cube (CAVE) in de Zernikeborg boven aan een “virtuele trap” geplaatst waarvan de treden kunnen worden gevariŃ‘erd, zoals de hoogte ervan en het patroon erop. Onderzocht wordt hoe visuele variaties van een trap de herkenning ervan beïnvloedt. Het gaat vooral om waarneming door slechtzienden, die mogelijk gebaat zijn bij gebruik van een bepaald patroon op de trap.

Om de variaties in patronen te testen wordt een proefpersoon als het ware bovenop een "zeedijk" geplaatst, waarover een pad loopt. Links of rechts van de proefpersoon bevindt zich een trap die naar beneden loopt. De andere zijde van de dijk is een vlak dat in dezelfde mate schuin loopt als de trap en waarop hetzelfde patroon is aangebracht. De foto toont bijvoorbeeld een situatie met de trap aan de rechterzijde. De proefpersoon krijgt meerdere van deze situaties te zien en moet telkens kiezen aan welke zijde hij/zij denkt dat de trap zich bevindt. Op deze manier wordt nagegaan welke invloed visuele variaties op de waarneming hebben.

Het voordeel van het gebruik van de CAVE is dat het eenvoudig is om variaties in de trappen aan te brengen, zonder dat hiervoor een "echte" trap getimmerd en geverfd hoeft te worden. Daarnaast kan met trappen gewerkt worden die zonder virtual reality (VR) moeilijk te realiseren zouden zijn. Zo is het VR-model van de trap enkele honderden meters lang.

Paul Melis

p.e.c.melis@rc.rug.nl

Laatst gewijzigd:21 januari 2017 09:23

Meer nieuws

 • 12 mei 2022

  KNAW benoemt twee hoogleraren RUG tot lid

  Maria Loi en Dirk Slotboom van de Faculteit Science and Engineering zijn door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) benoemd tot lid.

 • 15 maart 2022

  Vici-beurzen voor drie RUG-onderzoekers

  De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan drie RUG-onderzoekers een Vici-financiering van maximaal 1.5 miljoen euro toegekend. Prof. dr. J.W. Romeijn, prof. dr. S. Hoekstra en prof. dr. K.I. Caputi kunnen hiermee...

 • 20 december 2021

  Bevlogen bekeerling predikt duurzaam ondernemen

  Duurzame ondernemers de hand reiken, daar is het Gjalt de Jong om te doen. Hij ziet de universiteit als regisseur van vernieuwing. Een onafhankelijke scheidsrechter die de omslag naar een circulaire economie kan versnellen. Daartoe moest hij eerst...