Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Trappen-experiment in de Reality Cube

29 april 2004
Boven op de "zeedijk"bij het trappen-experiment. Aan welke zijde ligt de trap?
Boven op de "zeedijk"bij het trappen-experiment. Aan welke zijde ligt de trap?

In samenwerking met de afdeling Oogheelkunde van het Academisch Z iekenhuis Groningen voert het HPC&V (www.rug.nl/rc/hpcv) op dit moment het zgn. trappen-experiment uit. Proefpersonen worden in de Reality Cube (CAVE) in de Zernikeborg boven aan een “virtuele trap” geplaatst waarvan de treden kunnen worden gevariŃ‘erd, zoals de hoogte ervan en het patroon erop. Onderzocht wordt hoe visuele variaties van een trap de herkenning ervan beïnvloedt. Het gaat vooral om waarneming door slechtzienden, die mogelijk gebaat zijn bij gebruik van een bepaald patroon op de trap.

Om de variaties in patronen te testen wordt een proefpersoon als het ware bovenop een "zeedijk" geplaatst, waarover een pad loopt. Links of rechts van de proefpersoon bevindt zich een trap die naar beneden loopt. De andere zijde van de dijk is een vlak dat in dezelfde mate schuin loopt als de trap en waarop hetzelfde patroon is aangebracht. De foto toont bijvoorbeeld een situatie met de trap aan de rechterzijde. De proefpersoon krijgt meerdere van deze situaties te zien en moet telkens kiezen aan welke zijde hij/zij denkt dat de trap zich bevindt. Op deze manier wordt nagegaan welke invloed visuele variaties op de waarneming hebben.

Het voordeel van het gebruik van de CAVE is dat het eenvoudig is om variaties in de trappen aan te brengen, zonder dat hiervoor een "echte" trap getimmerd en geverfd hoeft te worden. Daarnaast kan met trappen gewerkt worden die zonder virtual reality (VR) moeilijk te realiseren zouden zijn. Zo is het VR-model van de trap enkele honderden meters lang.

Paul Melis

p.e.c.melis@rc.rug.nl

Laatst gewijzigd:21 januari 2017 09:23

Meer nieuws

 • 26 april 2023

  Koninklijke onderscheidingen voor RUG-medewerkers

  Op woensdag 26 april zijn op voordracht van de RUG twee wetenschappers koninklijk onderscheiden. Mevrouw prof.dr. K.U. Loos is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Uit handen van burgemeester K. Schuiling ontving zij de...

 • 26 april 2023

  Cisca Wijmenga in Raad van Toezicht Hanzehogeschool

  Cisca Wijmenga treedt per 1 september 2023 toe tot de Raad van Toezicht van de Hanzehogeschool.

 • 25 april 2023

  Reactie op kamerbrief internationalisering

  Het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen heeft kennisgenomen van de Kamerbrief internationalisering in het hoger onderwijs die Minister Dijkgraaf op vrijdag 21 april naar de Tweede Kamer stuurde.