Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenMaster en PhD opleidingenGeneeskunde
Header image Geneeskunde

Geneeskunde

Opbouw programma

The Master's programme in Medicine consists of a series of internships and a researchproject in different hospital departments and other medical institutes.

The first year of the Master consists of 4 internships. The internships take place in the UMCG and Martini hospital in Groningen or partly in one of the satellite hospitals in Assen, Delfzijl, Stadskanaal or Winschoten. These internships each last 10 weeks, divided in a 5 week training in the clinical training center of the UMCG and a 5 week internship in one of the hospitals mentioned. Year 2 of the Master consists of 10 to 12 internships, which take place in a hospital in the North of the Netherlands, Oldenburg (Germany) or Curaçao. Jaar 3 of the Master is the year of specialization. You will do an internship of 20 weeks in a discipline and in a hospital of your choice and a research project which will also last 20 weeks.

De master bestaat uit coschappen en stages bij verschillende afdelingen in ziekenhuizen, sociaal geneeskundige instellingen en huisartspraktijken. Na het afronden ben je basisarts. Daarna volgt specialisatie. Bijvoorbeeld als huisarts of chirurg.

Het eerste jaar van de Master bestaat uit 4 stages, de juniorschappen. Deze klinische stages vinden plaats in het Martini ziekenhuis en in het UMCG of in één van de satellietziekenhuizen. De juniorcoschappen duren steeds 10 weken, verdeeld in 5 weken in het klinisch trainingscentrum van het UMCG en 5 weken klinische stage in het ziekenhuis. Jaar 2 van de Master bestaat uit 10 tot 12 seniorcoschappen in een ziekenhuis in Noord Nederland, Oldenburg (Dld.) of Curaçao. Jaar 3 van de Master is het jaar van de specialisatie en bestaat uit de Semi-artstage van 20 weken en de Stage Wetenschap, ook van 20 weken.

printView this page in: English