Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenMaster en PhD opleidingenOudheidstudies
Header image Oudheidstudies

Oudheidstudies

Programma-opties

 • Oude Geschiedenis (track)
 • Griekse en Latijnse Taal en Cultuur (track)

  .

  Ben je altijd al gefascineerd door schriftelijke en materiële bronnen uit de Oudheid? Wil je jezelf verdiepen in hoe je een commentaar schrijft op een antieke tekst? Dan is deze mastertrack iets voor jou.Voor nieuws en informatie over de afdeling Grieks en Latijn, zie onze afdelingswebsite.In de eenjarige mastertrack Griekse en Latijnse Taal en Cultuur specialiseer je je in de talen en cultuurgeschiedenis van de oudheid. Je verdiept je in het verleden, maar kijkt ook hoe de klassieke talen en cultuur doorwerken in onze eigen tijd. Tijdens deze mastertrack leer je hoe je thema's uit de oudheid wetenschappelijk benadert. Hierbij kun je denken aan onderwerpen zoals de Trojaanse oorlog, de verhouding tussen Grieken, Romeinen en barbaren en de functie van literaire genres. Ook leer je hoe je schriftelijke en materiële bronnen kritisch evalueert en hoe je een commentaar schrijft op een tekst uit de oudheid. Het programma is breed opgezet. Je kunt zelf kiezen voor een meer talige of cultuurhistorische invulling. Het is ook mogelijk om enkele vakken van andere studies te volgen, zoals Filosofie, Archeologie en Rechten. De track Griekse en Latijnse Taal en Cultuur kun je zowel in voltijd als deeltijd volgen. Het deeltijdprogramma omvat dezelfde onderdelen als het reguliere studieprogramma maar dan over meer jaren verdeeld.

 • Master Honours College (honoursprogramma)

  The Master's Honours Programme was developed especially for students who want to get more from their studies.

  It is a programme worth 15 ECTS that is followed in addition to the standard Master's programme. It is a one-year interdisciplinary programme that is designed to introduce students to various aspects of leadership.

Opbouw programma

Waarom in Groningen?

Classics

 • This degree programme will teach you to conduct independent research on written and material sources from antiquity and to comment on classical sources at an academic level.

Ancient History

 • Interest in the global processes of cultural, religious, political and socioeconomic unification of the Mediterranean region

Griekse en Latijnse taal en cultuur

 • Na de studie ben je in staat zelfstandig onderzoek te doen naar schriftelijke en materiële bronnen uit de oudheid en kun je op academisch niveau commentaar leveren op klassieke bronnen.

Oude Geschiedenis

 • Interesse in de globale processen van culturele, religieuze, politieke en sociaaleconomische eenwording van het Mediterrane gebied

Elke masteropleiding heeft een studieadviseur waar je terecht kunt als je vragen hebt of advies wilt over je studie en andere zaken rondom het studeren. Alles wat je bespreekt wordt vertrouwelijk behandeld. Bij complexere zaken, bijvoorbeeld studievertraging, functiebeperking of langdurig ziek zijn, kun je terecht bij een studentendecaan.

Ook worden er cursussen aangeboden die je kunnen helpen om beter te kunnen studeren zoals studiestress en faalangsttrainingen, effectief studeren, presenteren of academische schrijfvaardigheid. Deze kun je volgen bij de afdeling Studieondersteuning van het Studenten Service Centrum (SSC). Met deze faciliteiten zorgen we er samen met jou voor dat je je gehele studie met veel plezier en goede resultaten kunt volbrengen.

printOok beschikbaar in het: English