Skip to ContentSkip to Navigation
Faculty of ArtsOur facultyOrganisatieServices and facilitiesInstitute of EducationOnderwijs en Examenregelingen

Onderwijs- en Examenregelingen

Faculteit der Letteren

De Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek bepaalt dat elke opleiding een Onderwijs- en Examenregeling, kortweg OER, dient te hebben. Deze OER legt het pro­gramma en de tentamens die moeten worden afgelegd vast. Ook wordt er precies in aangege­ven in welke volgorde de studieonderdelen gevolgd moeten worden en welke werk- en toets­vormen er per module worden gebruikt. Ten slotte bevat de OER ook de regels die gelden met betrekking tot het afleggen van een tentamen. Elke student wordt geacht kennis te hebben geno­men van de OER van de eigen opleiding.

Hieronder staan de Onderwijs- en Examenregelingen (OER-en) van de bachelor- en masteropleidingen bij de Faculteit der Letteren. De OER-en gelden voor alle studenten in het betreffende collegejaar.

Archief Onderwijs- en Examenregelingen

Laatst gewijzigd:27 augustus 2019 11:11
printView this page in: English