Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Arts Our faculty Faculty of Arts & Society Areas of interest Profielversterking Nederlands

Profielversterking Nederlands

Het profielversterkingsteam Nederlands van de Rijksuniversiteit Groningen richt zich op het zichtbaar maken van de inhoud en maatschappelijke relevantie van de neerlandistiek. We beogen zowel regionaal als landelijk de aantrekkingskracht van het vakgebied Nederlands in het algemeen en de studies Nederlandse Taal & Cultuur (Ba) en Neerlandistiek (Ma) in het bijzonder te vergroten. Ook zetten we ons in om de aansluiting met het schoolvak Nederlands te versterken.

We staan met onze studenten en docenten voor een duidelijk profiel. De studie Nederlands …

  • is een brede, veelzijdige opleiding in het veld van taal en cultuur;
  • heeft een wetenschappelijke praktijk;
  • is van maatschappelijke waarde;
  • leidt tot persoonlijke verrijking en verdieping.

We werken graag samen met studenten, docenten, alumni en iedereen die zich betrokken voelt bij de opleiding en het vakgebied. Ben je benieuwd wie wij zijn en wat we samen kunnen doen? Klik dan verder in het menu links.

Laatst gewijzigd:03 maart 2023 15:02