Skip to ContentSkip to Navigation
Language Centre
Language Centre Develop yourself Academische taal Schrijven Academische conventies

Wetenschappelijk of populariserend

Binnen het genre van wetenschappelijke teksten bestaan verschillen in schrijfstijl. Populair-wetenschappelijke artikelen, zoals je ze leest in de Quest, Discover, Psychologie Magazine et cetera, hebben andere tekstkenmerken dan academische teksten zoals je ze vindt in wetenschappelijke vaktijdschriften, zoals Nature, Journal of Clinical Oncology, Energy & Environmental Science. In dit artikel leggen we uit wat de verschillen tussen de typen teksten zijn.

Wetenschappelijke teksten

Wetenschappelijke teksten worden vaak gepubliceerd in vaktijdschriften, die gelezen worden door vakgenoten die dus al goed in het onderwerp ingewijd zijn. Dergelijke teksten kunnen dus de nodige technische termen bevatten en hoeven minder context te geven dan teksten voor leken. 

 In wetenschappelijke teksten staan de zorgvuldigheid en de nauwkeurigheid voorop. De taal in deze teksten is daarom doorgaans formeel, De structuur van een wetenschappelijke tekst ligt tamelijk vast, helemaal wanneer deze gepubliceerd is in een wetenschappelijk tijdschrift. Een voorbeeld van zo’n structuur is: introductie, methode, resultaten, discussie, aanbevelingen. In wetenschappelijke teksten is het geven van bronvermeldingen vereist.

Populariserende teksten

Populair-wetenschappelijke teksten worden geschreven voor niet-vakgenoten. Vaak verschijnen deze teksten in populair-wetenschappelijke tijdschriften, in weekendbijlages van kranten of op LinkedIn. De teksten dienen om resultaten van wetenschappelijk onderzoek met de buitenwereld te delen. De doelgroep is dus breed en kan, afhankelijk van het medium, ook bestaan uit niet-academici. 

Waar een wetenschappelijke schrijfstijl technisch, nauwkeurig en formeel is, is dit niet functioneel in een populair-wetenschappelijke tekst. Meestal hebben de lezers namelijk geen belangstelling voor de finesses van de methode, ze hoeven immers de tekst niet te gebruiken als bron voor verder onderzoek. Een populaire schrijfstijl kenmerkt zich door eenvoudige, heldere taal en aansprekende voorbeelden om complexe onderwerpen uit te leggen. De stijl is bovendien informeel en de teksten zijn meer verhalend geschreven.. Ook heeft de auteur in populair-wetenschappelijke teksten meer ruimte voor subjectiviteit, bijvoorbeeld om zijn of haar eigen mening te geven.

Tot slot hoeft een populair-wetenschappelijke tekst geen strikte structuur te volgen. Ook zijn referenties en citaten minder belangrijk dan in wetenschappelijke teksten of hoeven ze op een minder formele manier weergeven te worden. Let wel: ook in deze teksten is het niet toegestaan om zomaar werk van anderen over te nemen.

Laatst gewijzigd:25 augustus 2023 09:41