Skip to ContentSkip to Navigation
TalencentrumOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Talencentrum

Express yourself <> understand the world
TalencentrumOver onsKwaliteitszorg

Kwaliteitskeurmerken

http://www.cedeo.nl

Klanttevredenheidsonderzoek: Cedeo-erkenning

Sinds 2009 (en wederom bevestigd in 2017) is het Talencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen een Cedeo-gecertificeerd instituut. Cedeo heeft zowel klanten van onze maat gemaakte cursussen als klanten van onze algemene cursussen benaderd. Dit heeft geleid tot 2 verworven keurmerken: 1 voor open trainingen en 1 voor maatwerk. Over de open trainingen sprak 85 % van de opdrachtgevers zich positief uit, over het maatwerk zelfs > 95%. Dit betekent dat de Cedeo-eisen ruimschoots zijn gehaald en het Talencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen zich derhalve drager mag noemen van het Cedeo-kwaliteitskeurmerk.

http://www.cedeo.nl

Wat houdt Cedeo-certificering in?

De onafhankelijke keuringsinstantie Cedeo voert in opdracht klanttevredenheidsonderzoeken uit. De centrale vraag die zij in dit onderzoek stellen is in hoeverre de klant van mening is dat het opdrachtgevende instituut erin is geslaagd de gewekte verwachtingen en gedane beloften daadwerkelijk waar te maken. Om als instituut in aanmerking te komen voor Cedeo-erkenning, moeten de uitkomsten van dit tevredenheidsonderzoek aan een aantal eisen voldoen.

  • Ten eerste dient de benaderde klant in hoge mate tevreden te zijn over de verschillende stappen in het voor-, uitvoerings- en natraject
  • Ten tweede moet het betreffende instituut voldoen aan de basiscriteria die Cedeo vereist met betrekking tot kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid
  • Het Cedeo-kwaliteitskeurmerk is pas een feit wanneer ten minste 80% van de ondervraagden zich uitspreekt in termen van ‘tevreden’ tot ‘zeer tevreden’

Kwaliteitscriteria: Wulkow Memorandum

Een werkgroep van directeuren van 27 talencentra uit 13 Europese landen komt sinds 2009 ieder jaar bijeen in het Duitse Wulkow/Brandenburg, om de strategische rol te bespreken die Talencentra spelen in het internationaliseringsproces binnen het Hoger Onderwijs in Europa. Deze strategische rol wordt bepaald door de expertise die Talencentra hebben op het gebied van taalverwerving en taalvaardigheidsonderwijs, meertaligheid en interculturele communicatie, en op het terrein van ‘een leven lang leren’ en professionele en sociale participatie.

Jaarverslagen


Cursusevaluatie

We besteden veel aandacht aan de kwaliteit van onze dienstverlening en aan manieren om die kwaliteit te controleren en waar nodig te verbeteren. Zo vragen we onze cursisten via formulieren om een oordeel te geven over de cursus, de docent, het gebruikte materiaal, et cetera. Informatie uit deze formulieren helpt ons onze dienstverlening te verbeteren.

Blik Op Werk

Blik op Werk

Sinds 2014 is het Talencentrum een door Blik op Werk gecertificeerd aanbieder van inburgeringscursussen en duale trajecten. Het Blik op Werk Keurmerk staat borg voor de basiskwaliteiten en de betrouwbaarheid van dienstverleners. DUO leent u alleen geld als u een taalcursus volgt bij een school met het Blik op Werk Keurmerk.

Laatst gewijzigd:03 januari 2019 16:40
printView this page in: English