Skip to ContentSkip to Navigation
Language Centre
Language Centre Develop yourself

Opleiding tot docent NT2

decoratieve afbeelding

De opleiding tot docent NT2 van het Talencentrum Rijksuniversiteit Groningen bereidt je voor op een loopbaan in het NT2-onderwijs aan (jong)volwassenen. De NT2-opleiding streeft eindtermen na als nader gespecificeerd in het competentieprofiel van de BVNT2 en wordt gegeven door ervaren NT2-docenten van het Talencentrum.

Wat houdt de NT2-opleiding in?

De docentenopleiding duurt 1 jaar en bestaat uit 18 bijeenkomsten. Tijdens de opleiding tot docent NT2 leg je een uitgebreid portfolio aan en loop je stage.

Bijeenkomsten

In de bijeenkomsten krijg je theorie en worden er opdrachten besproken. In de eerste bijeenkomsten maak je kennis met het vakgebied NT2 en bereid je je voor op de stage. Zodra je stage begint, staan de bijeenkomsten in het teken van:

 • de vaardigheden spreken, lezen, schrijven en luisteren en uitspraak, vocabulaire en grammatica
 • docentvaardigheden als het geven van instructies, feedback en differentiëren
 • digitale didactiek 
 • alfabetisering en inburgering
 • toetsing, evaluatie en self-assessment
 • interculturele communicatie

Tijdens de bijeenkomsten is er steeds aandacht voor intercollegiale consultatie. Je krijgt een mentor toegewezen met wie je individueel zaken kunt bespreken. 

Portfolio

Je legt tijdens de opleiding een portfolio aan met daarin:

 • verwerkingsopdrachten naar aanleiding van de bijeenkomsten
  • theorieopdrachten
  • reflectieverslagen
  • presentaties met bijbehorende reflectie
  • intervisieverslagen
 • stageopdrachten
  • observatieopdrachten
  • lesvoorbereidingen
  • reflectieverslagen
  • lesopnames 
  • feedbackformulieren en eindbeoordeling van de stagebegeleider

 • competentieprofiel

Stage-eisen

Tijdens de opleiding loop je stage. De stage moet voldoen aan de onderstaande eisen.

 Groep

 • De groep waaraan je lesgeeft bestaat uit minimaal 6 personen.

Uren

 • De stage bestaat uit 220 stage-uren, waarvan je 110 uur zelfstandig lesgeeft. Van die 110 uur moet 30 uur onder supervisie plaatsvinden.
 • Alle stage-activiteiten tellen mee om aan de 220 uur te komen, bijvoorbeeld: vergaderingen, lesvoorbereiding, nabespreking.
 • Je verzorgt delen van bijeenkomsten, in overleg met je stagebegeleider, om tot 220 uur te komen.
 • Je verzorgt minimaal 10 langere bijeenkomsten (van 1,5 of 2 uur) geheel zelfstandig onder supervisie van de stagebegeleider.
 • Je houdt de ureninvestering bij, onderverdeeld naar activiteiten (lessen observeren, lessen voorbereiden, lesgeven, lessen nabespreken, overleggen, …) en vaardigheden (waarmee je kan laten zien dat alles aan bod is gekomen, van grammatica en spreken tot schrijven en liedjes).

Begeleiding en feedback

Je wordt begeleid door een docent NT2. Deze stagebegeleider:

 • is zelf minimaal 2 jaar werkzaam als docent NT2,
 • is aanspreekpunt,
 • observeert jouw lessen en geeft consequent (dus na elke les) gestructureerd en schriftelijk feedback volgens een vast stramien en met een beoordeling (voldoende / onvoldoende),
 • geeft een beoordeling m.b.v. een beoordelingsformulier aan het eind van de stage.

De stagebegeleider kan contact opnemen met jouw mentor voor een tussentijdse evaluatie en bij problemen. 

Opnames

 • Tijdens de stage worden 3 opnames gemaakt van lessen (je moet goed in beeld zijn, de cursisten hoeven niet in beeld te komen maar moeten wel verstaanbaar zijn).
 • Bij elke opname reflecteer je schriftelijk.

Portfolio

Aan het eind van de stage beschik je over de volgende portfoliodocumenten:

 • feedbackformulieren van 15 lessen / lesonderdelen evenredig verspreid over de stageperiode (minimaal 12 lesuren zijn met een voldoende beoordeeld),
 • opnames van 3 lessen met de bijbehorende reflectieopdracht,
 • je houdt de ureninvestering bij, onderverdeeld naar activiteiten (lessen observeren, lessen voorbereiden, lesgeven, lessen nabespreken, overleggen, …) en vaardigheden (waarmee je kan laten zien dat alles aan bod is gekomen, van grammatica en spreken tot schrijven en liedjes),
 • reflectie op iedere gegeven les,
 • het eindbeoordelingsformulier van de stagebegeleider.

Aan het einde van de opleiding ontvang je een bekwaamheidscertificaat als je:

 • 80% aanwezig bent geweest bij de bijeenkomsten
 • voldoende stage-uren hebt gelopen én een voldoende eindbeoordeling van je stagebegeleider hebt gekregen
 • een goedgekeurd portfolio hebt.

Aanmelden opleiding tot docent NT2

Op 12 september 2024 gaat de volgende opleiding tot NT2-docent van start. De aanmelding voor deze ronde is gesloten.

Alle praktische informatie over deze opleidingsronde vind je hieronder.

Belangrijke data en studiebelasting
 • Deadline aanmelding: 24 maart 2024
 • Uitslag loting: uiterlijk 5 april 2024
 • Duur van de opleiding: 1 jaar
 • Aantal bijeenkomsten: 18 (donderdag van 14-18 uur)
 • Data bijeenkomsten (1x per 14 dagen):
  • 12 september
  • 26 september
  • 10 oktober
  • 24 oktober
  • 14 november
  • 28 november
  • 19 december
  • 9 januari
  • 23 januari
  • 6 februari
  • 27 februari
  • 13 maart
  • 27 maart
  • 10 april
  • 24 april
  • 15 mei
  • 5 juni
  • 12 juni
  • 15 juni
  • 26 juni
 • Tijdens de schoolvakanties zijn er geen bijeenkomsten:
  • Herfstvakantie (26 oktober t/m 3 november)
  • Kerstvakantie (23 december t/m 3 januari)
  • Krokusvakantie (17 t/m 21 februari)
  • Meivakantie (28 april t/m 9 mei)
 • Stage begint vanaf week 45, op 4 november 2024.
  • Uiterlijk 27 mei 2024 dien je een stageplaats te hebben gevonden (zie ook Toelatingseisen)
 • Eindgesprekken, definitieve beoordeling van het portfolio en een afsluitende bijeenkomst: week 35, augustus 2025
 • Studiebelastingsuren: 638 uur: 72 contacturen (18 bijeenkomsten), 346 zelfstudie-uren en 220 stage-uren, waarvan je 110 uur zelfstandig lesgeeft
 • Aantal deelnemers: maximaal 20
 • Locatie: Rijksuniversiteit Groningen
Toelatingseisen

Je kunt je inschrijven voor de opleiding indien:

 1. je een taalopleiding (hbo/wo), een studie logopedie of PA(BO) hebt afgerond
  Als je twijfelt of je voldoet aan deze toelatingseis kun je je inschrijven en ontvang je bericht of je wel of niet wordt toegelaten.
 2. je een stageplaats hebt in de volwasseneneducatie waar je begeleid wordt door een ervaren docent NT2. Uiterlijk 27 mei 2024 dien je te voldoen aan deze eis. Het Talencentrum bemiddelt niet bij het zoeken naar een stageplaats.
  De stage begint vanaf week 44, op 28 oktober 2024. Op je stageplaats word je begeleid door een ervaren docent NT2. Een functie als vrijwilliger of klassenassistent geldt niet als stageplaats. Ook als je al werkzaam bent als NT2-docent geldt dat je begeleid moet worden door een ervaren NT2-docent en dat de uren die je lesgeeft voor de stage van feedback worden voorzien.
  Als je op 27 mei 2024 niet aan deze inschrijvingseis voldoet, wordt jouw inschrijving ongedaan gemaakt. Lees alle informatie over de stage-eisen.
 3. Nederlands je moedertaal is / je het Nederlands op C1-niveau beheerst. Als Nederlands niet je moedertaal is, word je uitgenodigd voor een gesprek.

Het hebben van een onderwijsbevoegdheid is geen verplichting maar wel een pre.

Kosten

De kosten van de opleiding bedragen € 3.750,-. Deze kosten zijn exclusief de kosten van de aan te schaffen literatuur.

Literatuur

Het aanschaffen van onderstaande literatuur voor de opleiding is verplicht.

 • Handboek Nederlands als tweede taal in het volwassenenonderwijs
  Folkert Kuiken en Sible Andringa (red.)
  € 57,95
  ISBN 9789046908358 
 • Lesvaardig, basisdidactiek NT2
  Lidy Zijlmans
  € 33,95
  ISBN 9789461058614

Meer informatie

Voor meer informatie over de opleiding tot docent NT2 en toelatingseisen kun je contact opnemen met het Talencentrum via Berna de Boer.

Laatst gewijzigd:24 mei 2024 13:50