Skip to ContentSkip to Navigation
Language Centre
Language Centre Develop yourself Academische taal Schrijven Academische conventies

Practicumverslag

Het practicumverslag is een uitwerking en een formele weergave van datgene wat in het logboek staat. Een practicumverslag is meestal exclusief bedoeld voor intern gebruik: het geeft mede-onderzoekers en begeleiders binnen het instituut heldere en gedetailleerde informatie over de uitkomsten en conclusies van een zelfstandig uitgevoerd laboratoriumexperiment, zodanig dat zij het onderzoek kunnen evalueren en het verder kunnen verwerken. Vaak dient het verslag om de uitvoering van het experiment te beoordelen. Is het de bedoeling om de  resultaten onder een breder (vak)publiek bekend te maken, dan dient het  verslag op enkele punten te worden herschreven tot een onderzoeksverslag.

Geschikte bronnen

Resultaten uit het (laboratorium)experiment.

Verschil met logboek

De gegevens in het logboek kunnen dienen als opzet voor een practicumverslag. Het verschil tussen de twee is dat een logboek enkel ruwe data bevat, waar een practicumverslag ook interpretaties kan bevatten. 

Ook kent een practicumverslag meer standaardonderdelen dan een logboek. Zo hebben conclusies in een logboek alleen betrekking op het desbetreffende experiment, maar in een verslag staan eveneens conclusies over een set aan experimenten. Hiertussen leg je verbanden, je interpreteert ze en je voert hier een discussie over. Een logboek bevat geen van deze tekstonderdelen.

Structuur

De eisen voor de structuur voor practicumverslagen kunnen verschillen per instituut, opdrachtgever of docent. Doorgaans zijn die eisen rigide, er is dus weinig mogelijkheid om af te wijken van die structuur. 

Voorbeeld van een structuur van een practicumverslag:

Onderdeel
Functie
Omslag
Geef hier behalve titel, instituut (opleiding, cursus), begeleiders, plaats en jaartal ook de datum/data waarop het experiment plaatsvond.
Samenvatting
Vat het experiment kort samen: wat is er  onderzocht en wat zijn de belangrijkste resultaten?
InleidingDeze bevat:

een korte samenvatting van het practicum, inclusief de onderzoeksvraag, de relevantie van de onderzoeksvraag en de onderzoeksopzet. Is het verslag bedoeld ter publicatie, dan staan in de inleiding ook de belangrijkste resultaten en conclusies. Voor een regulier practicumverslag geldt dat de resultaten en conclusies in de daarvoor bestemde hoofdstukken moeten staan.

Theoretisch kader
Bespreek de relevante literatuur die aansluit bij de onderzoeksvraag of hypothese. Het theoretisch kader dient als basis voor de onderzoeksvraag en de onderzoeksopzet. Zie Literatuur zoeken en Citeren en parafraseren.
Methodologie
Ook wel experimentele uitvoering / procedure genoemd.

Beschrijf  tot in detail hoe de proef is  uitgevoerd. Denk aan apparaten/opstelling, materialen, stoffen/chemicaliën, steekproef, eventueel inclusief tekening van de opstelling, etc. Andere onderzoekers moeten op basis van deze beschrijving de proef kunnen herhalen.
Resultaten
Geef een systematische opsomming van de waarnemingen/metingen en beschrijf de manier waarop de resultaten verwerkt zijn. Geef eventueel een analyse van de resultaten, afhankelijk van de opdrachtomschrijving. Gebruik waar relevant ook ook tabellen en grafieken.
Conclusie en discussie
Herhaal de onderzoeksvraag en vertel of deze met met de behaalde resultaten is beantwoord. Hier is ruimte voor interpretatie, aanbevelingen voor veranderingen/ vervolg onderzoek, en uitleg over hoe deze resultaten in verhouding staan met bestaande literatuur.
Literatuurlijst

Schrijfhulp

Gebruik Labwrite for Students (Engelstalig) om een overzicht te krijgen van de verschillende fasen van lab-experimenten.

Laatst gewijzigd:25 augustus 2023 09:41