Skip to ContentSkip to Navigation
Language Centre
Language Centre Develop yourself Academische taal Schrijven Academische conventies

Literatuuroverzicht

Een literatuuroverzicht is een academisch tekstgenre dat als doel heeft om een overzicht te geven van de actuele stand van het onderzoek op een bepaald vakgebied of om het gebied van een bepaald thema of probleem in kaart te brengen. Een literatuuroverzicht kan een artikel of boekwerk op zich zijn, maar kan ook onderdeel zijn van een artikel met een eigen doel. Het literatuuroverzicht vormt in dat geval het kader van bijvoorbeeld een onderzoeksartikel

Alternatieve benamingen

  • literatuuroverzicht
  • literatuuronderzoek
  • literatuurverslag
  • overzichtsartikel
  • review(artikel)
  • kritische literatuurbespreking
  • paper of referaat: hiermee kan een literatuurverslag bedoeld worden , maar eventueel ook een essay of een ander genre. Voor studenten: ga bij de docent na wat de bedoeling is.

Geschikte bronnen

  • Wetenschappelijke publicaties;
  • Je eigen analyse en interpretatie.

Lees ook Literatuur zoeken en Citeren en parafraseren.

Globale structuur

De structuur van een literatuurverslag is over het algemeen tamelijk vrij omdat er geen sprake is van een vaste onderzoeksopzet met bijbehorende resultaten. Er is wel elementen te onderscheiden die in de meeste literatuurverslagen voorkomen:

Onderdeel
Functie
Omslag
Functionele titel, auteur(s), het instituut (en de opleiding, cursus, naam docent), plaats en jaar.
Inhoudsopgave
Meestal alleen bij langere teksten. (Voor studenten: ga bij de docent na wat de bedoeling is.)
Inleiding
Schets kort de achtergrond van het  onderwerp en legitimeer de  probleemstelling: wat maakt de literatuurstudie interessant/relevant, wat is het wetenschappelijk of maatschappelijk kader? Verder kan hier de opbouw van het verslag kort worden geschetst.
Middenstuk (de daadwerkelijke literatuurbespreking)
Kies literatuur van goede kwaliteit en bespreek de bevindingen op samenhangende wijze: vergelijk, integreer en leg verbanden. Zorg voor een duidelijke invalshoek zodat het artikel meer wordt dan een aaneenschakeling van verschillende artikelen.
Conclusie
Vat de kern van je bespreking bondig samen en formuleer de conclusies die aansluiten bij de probleemstelling. Het is ook mogelijk om op deze plaats aanbevelingen te doen voor verder onderzoek.
Bibliografie
Een overzicht van alle geraadpleegde literatuur volgens het in jouw vakgebied gangbare annotatiesysteem.

Laatst gewijzigd:21 september 2023 10:35