Skip to ContentSkip to Navigation
Language Centre
Language Centre Develop yourself Academische taal Schrijven Academische conventies

Academische tekstgenres

Academici bedienen zich van een aantal specifieke tekstgenres, elk met specifieke vorm- en stijlkenmerken (zie hiervoor ook Academische conventies ). Hieronder vind je een aantal voorbeelden van tekstsoorten waarvan academici zich kunnen bedienen. 

Abstract

Abstracts zijn samenvattingen van wetenschappelijke artikelen. Ze zijn bedoeld voor lezers om te bepalen of ze het bijbehorende artikel gaan lezen, bijvoorbeeld omdat het kan dienen als basis voor hun eigen literatuuroverzicht.

Onderzoeksverslag

Onderzoeksverslagen, onderzoeksrapporten en wetenschappelijke artikelen worden gebruikt om onderzoeksresultaten bekend te maken en/of te interpreteren. Ook gebruiken wetenschappers dit type teksten om onderzoeksresultaten of -interpretaties van collega-onderzoekers ter discussie te stellen.

Literatuuroverzicht

Literatuurverslagen, -overzichten en reviews worden door academici opgesteld om de actuele stand van het onderzoek op een bepaald vakgebied of op het gebied van een bepaald thema of probleem in kaart te brengen. 

Adviesrapport

Wanneer academici op basis van eigen of andermans onderzoek een beredeneerd (beleids)advies of een oplossing voor een probleem kenbaar maken, schrijven ze daarvoor een adviesrapport of een beleidsrapport. 

Populair-wetenschappelijk artikel 

Dit type tekst wordt gebruikt om niet-vakgenoten te informeren over de stand van het onderzoek of recente ontwikkelingen in het vakgebied.

Essay

Essays  worden geschreven om een geïnformeerde, beargumenteerde opinie te geven over maatschappelijke of economische kwesties op basis van eigen of andermans onderzoek.

Practicumverslag en logboek

Handelingen, metingen, observaties en (tussentijdse) resultaten worden in practicumverslagen en logboeken vastgelegd ter controle, herhaling of verdere verwerking door de onderzoekers zelf of door collega-onderzoekers.

Laatst gewijzigd:21 september 2023 11:52