Skip to ContentSkip to Navigation
Groundbreaking Work
@University of Groningen
Groundbreaking Work

Aankondiging: verkoop door RUG van Oude Boteringestraat 19 (Van Swinderenhuys)

decoratieve afbeelding
Oude Boteringestraat 19

Update 30 juni 2023:
de verkoopprocedure is inmiddels afgerond.

De Rijksuniversiteit Groningen (hierna: RUG) heeft besloten tot verkoop over te gaan van het pand gelegen aan de Oude Boteringestraat 19 te Groningen, ook bekend als het Van Swinderenhuys. Het gaat om een gemeentelijk monument. De grond waarop het pand staat, is door de gemeente Groningen in erfpacht uitgegeven aan de RUG en gaat mee over op de kopende partij. De erfpachtcanon is voor een periode van vijftig jaar afgekocht (tot 5 juli 2041), waarna het recht van erfpacht wederom voor een periode van 50 jaar kan worden verlengd. Het pand heeft naast de bestemming ‘’Sociëteit, media-brasserie, restaurant en perscentrum’’ ook de bestemming van ‘’Kantoor en vergaderruimte’’. Vervreemding van het pand is als gevolg van het gemeentelijk recht van erfpacht onderhevig aan de definitieve goedkeuring van de gemeente Groningen.

Verkoopprocedure

De RUG heeft opdracht verleend aan Boomgaardt Makelaars te Groningen om het pand namens de RUG te verkopen. Meer informatie over het pand, de vraagprijs en overige voorwaarden is te verkrijgen bij deze makelaar. De contactgegevens zijn te vinden op: www.boomgaardtbedrijfsmakelaars.nl.

Vanaf 20 maart 2023 staat het gemeentelijk monument te koop. Het pand wordt daarna tenminste vier weken te koop aangeboden, selectie van een koper vindt pas plaats na afloop van deze termijn. De koper wordt door de makelaar in samenspraak met de RUG geselecteerd mede op basis van de hoogte van de bieding in combinatie met de verkoopvoorwaarden. De verkoop vindt plaats onder voorbehoud van instemming van het College van Bestuur van de RUG met de koopsom en overige verkoopvoorwaarden alsmede de definitieve goedkeuring voor vervreemding van de gemeente Groningen (als gevolg van het recht van erfpacht van de gemeente dat rust op de grond waarop het pand staat).

Geïnteresseerden in aankoop van het gemeentelijk monument aan de Oude Boteringestraat 19 kunnen reageren naar aanleiding van deze advertentie op www.fundainbusiness.nl.

Laatst gewijzigd:30 juni 2023 11:58
Follow us onfacebook instagram