Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesSociology

Phd defence Gina Potarca : Modern Love, Comparative insights in online dating preferences and assortative mating

Wanneer:ma 27-10-2014 14:30 - 16:00
Waar:Academiegebouw RUG

Een partner vinden via online dating wint wereldwijd razendsnel aan populariteit. Gina Potârcă voerde een vergelijkend internationaal onderzoek uit naar online dating en ontdekte dat mensen bij hun voorkeur voor een mogelijke partner sterk geleid worden door kenmerken van het land of de regio waar ze wonen. Verder lijkt soort zoekt soort bij stellen die elkaar via internet hebben ontmoet minder sterk te zijn dan bij paren die elkaar op een andere manier hebben gevonden. Potârcă promoveert 27 oktober 2014 aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Voor haar onderzoek kon Gina Potârcă gebruikmaken van de geanonimiseerde data van de internationale online dating website eDarling. “Dit bedrijf was voor mijn onderzoek heel aantrekkelijk omdat het in bijna heel Europa websites beheert. Daardoor kon ik internationale verschillen en overeenkomsten bestuderen.’’ Mensen die zich via eDarling opgeven voor online dating maken een profiel aan en vullen een uitgebreide vragenlijst in, waarbij ze onder andere moeten aangeven wat ze belangrijk vinden in een partner. Ze gebruikte verder een Amerikaanse dataset om te onderzoeken in hoeverre ‘soort zoekt soort’ opgaat voor stellen die tot stand zijn gekomen via online dating en stellen die elkaar hebben ontmoet op een andere manier, bijvoorbeeld via werk, school of familie.

Gescheiden moeders
Internetdaters blijken zich bij het uitspreken van hun voorkeuren voor een partner sterk te laten beïnvloeden door de context en omstandigheden van het land waarin ze wonen. In landen waar de arbeidsparticipatie van vrouwen hoog is of de kinderopvangfaciliteiten goed, blijken gescheiden moeders minder belang te hechten aan de opleiding en economische status van een mogelijke partner dan vrouwen in landen die minder vrouwvriendelijk zijn. “Duitse en Oostenrijkse gescheiden moeders vinden de opleiding van een partner bijvoorbeeld veel belangrijker dan die in Frankrijk, Nederland, Zweden en Polen”, zegt Potârcă.

Verschillen in voorkeuren bij homo’s en lesbiennes
Een soortgelijke conclusie betreft de voorkeuren van homoseksuele online daters. Potârcă: “In landen waar homoseksualiteit sociaal en institutioneel geaccepteerd is, dus waar homostellen bijvoorbeeld kunnen trouwen, zijn homo’s en lesbiennes vaker op zoek naar een langetermijnrelatie en hechten ze meer belang aan monogamie dan in landen waar homoseksuele relaties minder worden geaccepteerd.”

Rol van etnische achtergrond
Zowel in de Verenigde Staten als in Europa laten de voorkeuren voor partners met een bepaalde etnische achtergrond een duidelijke hiërarchie zien. Potârcă: “Wat opvalt is dat in de Europese hiërarchie van voorkeuren de Europese meerderheid de voorkeur krijgt als partner, gevolgd door de eigen groep en daarna de Latino’s en Aziaten. Het minst populair zijn mensen met een Arabische of Afrikaanse achtergrond.” Ze geeft verder aan dat in landen waar veel buitenlanders wonen, zoals Zwitserland, online daters juist meer open staan voor partners met een andere achtergrond. Als laatste merkt ze op dat met name mensen met een Arabische achtergrond vaak uitgesloten worden als mogelijke partner. “Zelfs in landen als Zweden, waar relatief veel mensen wonen die in een ander land zijn geboren en waar de houding ten opzicht van immigranten over het algemeen positief is en het beleid is gericht op integratie, geeft de meerderheid van Zweedse internetdaters aan dat zij niet bereid zijn af te spreken met iemand met een Arabische achtergrond.”

Grotere partnerpool
De Amerikaanse studie leerde Potârcă dat stellen die elkaar via online dating hebben ontmoet minder op elkaar lijken dan stellen die elkaar op andere manieren hebben gevonden. Verschillen in opleiding, ras en religie komen vaker voor bij internetstellen. “Ook al zoeken internetdaters nog altijd iemand die redelijk op hem of haar lijkt, lijkt die voorkeur minder sterk te zijn dan bij paren die elkaar niet op internet hebben gevonden. Wellicht is de kans groter dat je vaker iemand kiest met een heel andere sociale of etnische achtergrond door de kenmerken van online daters en de grotere pool van mogelijke partners die online dating biedt.”

Curriculum Vitae
Gina Potârcă (Roemenië, 1984) promoveert op het proefschrift ‘Modern love. Comparative insights in online dating preferences and assortative mating’. Promotor is hoogleraar Melinda Mills. Zij verrichtte haar promotieonderzoek - gefinancierd door NWO - bij de Faculteit Gedrag- en Maatschappijwetenschappen, afdeling Sociologie, onderzoekschool ICS. Ze gaat verder als postdoc-onderzoeker aan de universiteit van Lausanne, Zwitserland.

Noot voor de pers
Contact: Gina Potârcă, tel. 06-21808605, e-mail: pginaf@gmail.com