Skip to ContentSkip to Navigation

Onderzoek naar herstel van zelfmoordgedachten of zelfmoordpogingen bij jongeren

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is een onderzoek gestart naar verklaringen voor herstel van zelfmoordgedachten of na zelfmoordpogingen.

De meeste jongeren herstellen van suïcidaliteit en zelfmoordgedachten en wij willen meer inzicht krijgen in wat jongeren daarbij geholpen heeft

Momenteel zijn wij op zoek jongeren en jongvolwassenen (16-22 jaar) die in het verleden last hadden van zelfmoordgedachten of een zelfmoordpoging hebben ondernomen, en die geïnterviewd willen worden over hun herstel.

Jouw verhaal kan een verschil maken voor andere jongeren.

De ethische commissie van de afdeling Pedagogiek en Onderwijswetenschappen heeft dit onderzoek goedgekeurd.

Je kunt je hier aanmelden:

Laatst gewijzigd:20 juni 2024 08:06