Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesPsychology

Stynke Castelein bijzonder hoogleraar Herstelbevordering bij ernstige psychische aandoeningen

26 oktober 2016
Stynke Castelein

Dr. Stynke Castelein is benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Herstelbevordering bij ernstige psychische aandoeningen’ aan de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, afdeling Klinische Psychologie en Experimentele Psychopathologie, van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). De leerstoel is ingesteld door Lentis en de RUG.

Stynke Castelein is als senior onderzoeker verbonden aan Lentis Research, de wetenschappelijke afdeling van Lentis. Daar doet ze samen met haar collega’s onderzoek dat is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg aan patiënten. “Het is een groot voordeel dat we als wetenschappers in en vanuit een zorginstelling werken. Ons onderzoek is sterk verbonden aan de zorg. Daardoor kunnen wij bij positieve resultaten snel nieuwe behandelingen invoeren. De thema’s die we onderzoeken komen rechtstreeks voort uit de zorgbehoeften van onze patiënten en uit de dagelijkse praktijk van onze behandelaren”, aldus Stynke Castelein. Zo schreef zij een proefschrift over de waarde van lotgenotencontacten voor mensen met schizofrenie (2009). Zij ontving van ZonMw de prestigieuze Parelprijs voor het implementeren van deze groepen.

Onderzoek

Herstel van mensen met een ernstige psychische aandoening, zoals schizofrenie, is een langdurig en ingewikkeld proces. Herstel is breder dan alleen het verminderen van symptomen, het gaat ook over het maatschappelijk herstel en de deelname aan de samenleving en het persoonlijke herstel, het hervinden van de persoonlijk balans na de psychische ontwrichting.

Stynke Castelein: “We zien dat maar een kleine minderheid van de mensen met een ernstige psychische aandoening volledig herstelt. Er is dus nog een wereld te winnen en daarom is herstelonderzoek zo belangrijk.” Zo worden nu zeer grote hoveelheden data onderzocht, waardoor we goed zicht krijgen op het beloop van de drie vormen van herstel, de onderlinge interactie en de belemmerende en bevorderende factoren tijdens het herstelproces.

De negen promotie-onderzoeken verbonden aan de leerstoel richten zich allen op het bevorderen van herstel op één of meerdere domeinen; van effect-onderzoek naar nieuwe behandelingen tot onderzoek naar zorg op maat, zelfmanagement, arbeidsrehabilitatie, ervaringswerk en herstelgericht werken door teams. Deze onderzoeken worden veelal uitgevoerd op landelijk niveau met meerdere betrokken GGz-instellingen dan wel universiteiten.

Kennis en ervaring

Stynke Castelein heeft al zeventien jaar ervaring met klinisch onderzoek. Ze heeft veel gepubliceerd in hoogwaardige nationale en internationale tijdschriften, bijgedragen aan hoofdstukken in boeken, verrichte commissiewerk voor onder andere de medische ethische toetsingscommissie en ZonMw, is een van de boegbeelden van de TOPGGz gecertificeerde Psychose-afdeling en is betrokken bij de ontwikkeling van landelijke zorgrichtlijnen, zoals de Richtlijn Schizofrenie en de Zorgstandaard Psychotische Stoornissen.

Samenwerking wetenschap en praktijk

Corstiaan Bruinsma, psychiater en lid Raad van Bestuur van Lentis, is erg blij met de leerstoel en de benoeming. “Stynke is een gedreven wetenschapper met veel kennis en ervaring. Ze wordt door ons, maar ook door wetenschappers in Nederland en daarbuiten bijzonder gewaardeerd om haar bijdrage aan het herstelonderzoek van mensen met ernstige psychische problemen.” Bruinsma zegt dat de leerstoel een belangrijke bijdrage kan leveren aan de wetenschappelijke kennis over herstel en de processen en factoren die daarbij een rol spelen. Ook de kennisoverdracht en de samenwerking tussen de universiteit en het veld worden door de leerstoel versterkt.

Lentis

Lentis is de grootste aanbieder op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg in de provincie Groningen. Jaarlijks worden er 25.000 mensen behandeld die psychische klachten hebben. Zowel de kinder-en jeugdpsychiatrie, volwassenenpsychiatrie, ouderenpsychiatrie als de forensische psychiatrie zijn vertegenwoordigd.

Laatst gewijzigd:03 november 2017 12:40

Meer nieuws

 • 16 juli 2019

  13 Veni-subsidies voor jonge Groningse onderzoekers

  Dertien onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het UMCG krijgen van NWO een Veni-subsidie in het kader van de Vernieuwingsimpuls. Een mooi resultaat; vorig jaar ontvingen twaalf Groningers een Veni. Veni-subsidies zijn bestemd voor...

 • 10 juli 2019

  Beving van Westerwijtwerd had impact in de wijde omgeving

  De aardbeving van Westerwijtwerd op 22 mei 2019 werd in de gemeenten Loppersum, het Hogeland en Groningen door een grote meerderheid van de bevolking gevoeld. Vrijwel niemand had direct na de beving acute hulp nodig. Wel stelt men kort na de beving...

 • 08 juli 2019

  Zeven RUG-projecten krijgen financiering via de NWA Ideeëngenerator

  De NWO heeft aan 37 out-of-the-box onderzoeksideeën financiering toegekend vanuit de Ideeëngenerator. Een belangrijk kenmerk van de projecten is een mogelijke maatschappelijke impact. Elk van de onderzoekers krijgt 50.000 euro beschikbaar om met samen...