Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Psychology

Sport Science Institute Groningen ontvangt financiële impuls

02 juni 2017

Het Sport Science Institute Groningen (SSIG) heeft onlangs een financiële bijdrage vanuit het Akkoord van Groningen ontvangen. Middels deze ondersteuning vanuit de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool Groningen, het Universitair Medisch Centrum Groningen, de gemeente Groningen en de Provincie Groningen kan het SSIG zich verder ontwikkelen als hét instituut van Noord Nederland waarin sportwetenschappelijk onderwijs en onderzoek wordt gebundeld.

Het SSIG is een netwerkorganisatie en heeft als doel sportwetenschappelijke kennis te ontwikkelen en te delen. Door middel van de financiële impuls bundelen de bovenstaande partijen hun krachten voor zowel de stad als de provincie Groningen op het gebied van sport en bewegen, wat uitstekend aansluit bij het motto ‘Groningen, city of talent’ en het speerpunt healthy ageing.

De activiteiten om sportwetenschappelijke kennis meer onder de aandacht te brengen zullen de komende jaren verder worden uitgebreid, zoals Sport Science Debates, diverse symposia, een website met agenda’s en columns. Daarnaast zullen activiteiten ook meer worden gericht op het ontwikkelen van sport- en beweeginnovaties om bewegingsprestaties van jong tot oud te optimaliseren. Daarvoor is het Sportinnovator Centrum Groningen opgericht.

Oud-voorzitter van het SSIG-bestuur Chris Visscher geeft aan dat het ontvangen van de financiële ondersteuning vanuit het akkoord van Groningen een bekroning is op het werk wat tot nu toe vooral gebaseerd was op de inzet van vele vrijwilligers.

Onlangs is het bestuur van het SSIG vernieuwd door het benoemen van professor Koen Lemmink (hoofd Centrum voor Bewegingswetenschappen) als voorzitter en Dr. Hans Zwerver (namens het UMCG) en Koen Eekma (namens de gemeente Groningen) als nieuwe leden van het bestuur dat verder bestaat uit Prof. Nico van Yperen (namens de RUG) en Dr Johan de Jong (namens de Hanzehogeschool Groningen).

Website Sport Science Institute Groningen

Laatst gewijzigd:05 april 2018 12:11

Meer nieuws