Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenPsychologie

Oratie dhr. prof.dr. D.H. van Rijn: Wat de tijd leert

02 februari 2017
Hedderik van Rijn
Hedderik van Rijn

Theorieën over het menselijk geheugen zijn de hoekstenen van de psychologie. Zo liggen globale aspecten van deze neuro-cognitieve theorieën aan de basis van verklaringen van klinisch gedrag. Specifiekere implementaties geven nauwkeurige voorspellingen over gedrag in laboratoriumstudies, maar geven meestal maar weinig gedetailleerde voorspellingen voor gedrag in realistische context.

In zijn oratie bespreekt Hedderik van Rijn recent onderzoek uit zijn groep dat het wel mogelijk maakt om psychologische geheugentheorieën te gebruiken in toegepaste situaties: ‘Door toepassing van de SlimStampen geheugentheorie kunnen we voorspellen wanneer een leerder voor hem of haar relevante informatie vergeet, om dan deze informatie net op tijd te kunnen herhalen waardoor de leeropbrengst duidelijk toeneemt. Hierbij maken we gebruik van computationele modellen die nauwkeurig bijhouden wat de leerder wanneer nog wel, en niet meer weet.’ Deze modellen worden tijdens het leren aangepast op basis van de tijd die de leerder nodig heeft om een antwoord te geven. Door gebruik te maken van wat de tijd leert, is de leer-efficiëntie zo’n 10 tot 20 procent hoger. In samenwerking met uitgeverij Noordhoff wordt deze methode nu aangeboden aan 400.000 middelbare schoolleerlingen die hiermee sneller de benodigde kennisniveaus behalen.

Deze toepassing is gestoeld op jarenlang fundamenteel onderzoek, en zou volgens Van Rijn niet mogelijk zijn geweest zonder laboratoriumstudies. Tegelijkertijd werpt deze toepassing vele nieuwe vragen op, en geeft het een aantal antwoorden, zoals over het bestaan van talenknobbel (ja), en of het leren van nieuwe feitelijke informatie gerelateerd is aan IQ (nee). Deze deels toegepaste, en deels academische vragen zullen ook in zijn oratie aan bod komen.

Zie ook deze video over zijn onderzoek uit 2014: Het tijdsbesef van een fruitvlieg

Meer informatie

  • Oratie: dhr. prof.dr. D.H. van Rijn
  • Titel: Wat de tijd leert
  • Wanneer: di 07-02-2017 / 16.15 uur
  • Waar: Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen
  • Leeropdracht: Cognitieve wetenschappen en neurowetenschappen
  • Faculteit: Gedrags- en Maatschappijwetenschappen
  • Aanmelden uiterlijk een week van te voren door de antwoordkaart terug te sturen of door opgave via het online aanmeldingsformulier
Laatst gewijzigd:04 april 2017 16:26

Meer nieuws