Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Psychology

Onderzoek naar aanpak negatief lichaamsbeeld door ‘onbewust conditioneren’ ontvangt Idea Generator Grant

08 juli 2019

Een negatief lichaamsbeeld is een kernsymptoom van een aantal ernstige psychische stoornissen. Irina Masselman, Klaske Glashouwer en Peter de Jong van de afdeling Klinische Psychologie en Experimentele Psychopathologie van de Rijksuniversiteit Groningen willen onderzoeken of een negatief lichaamsbeeld te behandelen is met een nieuwe methode van ‘onbewust evaluatief conditioneren’. In de studie gebruiken zij een innovatieve techniek om plaatjes van het eigen lichaam buiten het bewustzijn om te koppelen aan positieve sociale feedback. Met het versterken van positieve lichaams-associaties, hopen zij het lichaamsbeeld te kunnen verbeteren. Zij ontvingen hiervoor een Nationale Wetenschapsagenda (NWA) Idea Generator Grant.

Irina Masselman: “Onbewust conditioneren is mogelijk veel effectiever dan bestaande (bewuste) interventies omdat het (re)activatie van negatieve lichaams-associaties voorkomt.”

Risicovolle en kleinschalige projecten met een potentie voor maatschappelijke impact

De Ideeëngenerator call wil onderzoek bevorderen met een potentieel hoge maatschappelijke impact dat risicovol is of te vroeg in zijn ontwikkeling is voor een beoordeling in een regulier peer review proces. Het programma moedigt creatieve, out-of-the-box denkers aan creatieve, spannende en innovatieve onderzoeksideeën in de praktijk te brengen die relevant zijn voor het NWA-programma. Binnen de Ideeëngenerator kunnen kleine projecten gefinancierd worden om een vernieuwend idee verder te ontwikkelen door het doen van onderzoek. Aanvragers van alle disciplines, met praktijkgerichte, toegepaste of fundamentele focus zijn welkom. (Jonge) onderzoekers kunnen individueel een aanvraag indienen, maar kunnen dit ook met mede-aanvragers doen.

Meer info:  

Profielpagina’s:

Laatst gewijzigd:19 maart 2021 10:45

Meer nieuws