Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Zeven RUG-projecten krijgen financiering via de NWA Ideeëngenerator

08 juli 2019

De NWO heeft aan 37 out-of-the-box onderzoeksideeën financiering toegekend vanuit de Ideeëngenerator. Een belangrijk kenmerk van de projecten is een mogelijke maatschappelijke impact. Elk van de onderzoekers krijgt 50.000 euro beschikbaar om met samen met uiteenlopende partijen uit de samenleving om hun idee op kleine schaal verder te ontwikkelen.

De volgende RUG-onderzoeken hebben de Ideeëngenerator toegekend gekregen:

An antibiotic-free treatment of drug-resistant tuberculosis (Jeffrey Buter)

Tuberculose doodt jaarlijks 1,3 tot 1,5 miljoen mensen. Samen met de opkomst van antibioticaresistentie vormt dit een wereldwijde gezondheidsbedreiging. En baanbrekende therapie kan worden ontwikkeld door de bacterie Mycobacterium tuberculosis te misleiden om een fotosensitizer metabolisch op te nemen. Door de fotosensitizer met licht te activeren en gaat deze reactief zuurstof produceren, wat de bacterie doodt.

Do ethnic and gender stereotypes lead to disparities in child protection decision-making? (Floor Middel)

Bij vermoedens van kindermishandeling lijken etnische achtergrond en geslacht van de ouder de besluitvoering in de jeugdbescherming te beïnvloeden. Deze studie bekijkt in Nederland en de Verenigde Staten de impact na van etnische en genderstereotypen op het onderzoek na melding van kindermishandeling en de hierop volgende besluitvorming.

How to put a break on rumination: tracking effects of fantasizing- and mindfulness-based interventions on depressive vulnerability in the wild (Marie-José van Tol)

Negatief, eindeloos malen en zorgelijk nadenken zijn sleutelkenmerken van terugkerende depressie. Therapeutische technieken, zoals fantaseren en mindfulness, lijken deze negatieve gedachtestroom te verminderen, maar werken waarschijnlijk anders. Dit project beoogt objectieve meetinstrumenten te ontwikkelen om gedachten te meten en om te onderzoeken hoe deze te veranderen om depressie te voorkomen.

Identification of new leads active against Gram-positive and negative pathogens: the potential of resveratrol derivatives (Ruben Cebrián Castillo)

Antimicrobiële resistentie is een steeds grotere bedreiging voor de volksgezondheid. De identificatie van nieuwe, veilige en zeer werkzame antibiotica die nieuwe targets aangrijpen, vooral in Gram-negatieve pathogenen, is daarom van cruciaal belang. Resveratrolderivaten hebben de potentie om te voorzien in deze behoefte voor nieuwe antibiotica.

Is a dialect speaking robot more easily accepted by the elderly? (Jenny van Doorn)

Spraaktechnologie zou het voor ouderen makkelijker moeten maken met technologie om te gaan. Toch zijn veel ouderen terughoudend tegenover technologische oplossingen ter ondersteuning van hun dagelijks leven. Dit multidisciplinaire project onderzoekt of de ervaring, die ouderen met technologie hebben, verbetert als de spraaktechnologie gebruik maakt van de regionale taal.

Recovering memories ‘thought-to-be-lost’ in the sleep-deprived brain (Robbert Havekes)

Het onthouden van slaap is nadelig voor ons brein en veroorzaakt geheugenproblemen. Het is echter onduidelijk of ‘slaapdeprivatie’ de opslag van informatie ondermijnt of slechts het herinneringsproces. Neurowetenschappers gaan onderzoeken of ogenschijnlijk ‘verloren’ herinneringen kunnen worden teruggehaald uit het vermoeide brein. Hiervoor gebruiken ze gedragsonderzoek en innoverende methoden om hersenactiviteit te manipuleren.

The unconscious road to alleviating body image concerns: A novel evaluative conditioning approach using continuous flash suppression (Irina Masselman)

Negatief lichaamsbeeld (NLB) is een kernsymptoom van een aantal ernstige stoornissen. Een nieuwe techniek om plaatjes van het eigen lichaam onbewust te conditioneren met positieve feedback kan deze NLB mogelijk aanpakken. Dit is wellicht veel effectiever dan bestaande (bewuste) interventies omdat het (re)activatie van negatieve lichaams-associaties voorkomt.

Met de Ideeëngenerator wil de NWA onderzoek bevorderen met potentieel hoge maatschappelijk impact en ruimte bieden voor kleinschalige, risicovolle onderzoeksprojecten. Het programma moedigt creatieve, out-of-the-box denkers aan creatieve, spannende en innovatieve onderzoeksideeën in de praktijk te brengen die wetenschap en samenleving met elkaar verbinden.

Laatst gewijzigd:24 december 2021 14:41

Meer nieuws