Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Psychology

Early Career Award KNAW voor Namkje Koudenburg

Sociale consequenties van de "flow" van gesprekken
05 november 2019
Early Career Award KNAW voor Namkje Koudenburg

Sociaal psychologe Namkje Koudenburg ontvangt een KNAW Early Career Award. De prijs, een bedrag van 15.000 euro en een kunstwerk, is bedoeld voor onderzoekers in Nederland die aan het begin van hun carrière staan en die in staat zijn vernieuwende en originele onderzoeksideeën verder te ontwikkelen. Namkje Koudenburg (1986) onderzoekt de sociale consequenties van de "flow" van gesprekken. Ze vraagt zich af wat de rol is van de microdynamiek van conversaties op het in stand houden, of veranderen van de publieke opinie. Zij bekijkt hierbij de consequenties voor het individu, voor groepsdynamiek en voor publieke opinie en cultuur. Koudenburg gaat daarbij interdisciplinair te werk en ze maakt bovendien gebruik van bijzonder innovatieve methodologieën. Ze is niet alleen bekend bij vakgenoten in binnen- en buitenland, maar treedt ook op in verschillende media. Voor haar werk kreeg ze al diverse prijzen.

In totaal worden er twaalf jonge Nederlandse onderzoekers beloond met een Early Career Award. Het is de eerste keer dat de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen deze awards uitreikt. De winnaars zijn gekozen in vier domeinen: geesteswetenschappen, gedrags-, maatschappij- en rechtswetenschappen, natuur-en technische wetenschappen en medische, medisch-biologische en gezondheidswetenschappen. Per domein zijn er drie winnaars. De KNAW Early Career Award bestaat uit een geldbedrag van 15.000 euro, beschikbaar gesteld uit het KNAW Akademiefonds. Het geld mag door de winnaars naar eigen inzicht worden besteed aan hun onderzoekscarrière.

De uitreiking van de KNAW Early Career Awards vindt plaats tijdens een feestelijke bijeenkomst op 4 februari 2020 in het Trippenhuis.

Meer irnfomatie

Laatst gewijzigd:25 juli 2022 16:26

Meer nieuws