Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Psychology Expertise groups Social Psychology

Doelen

Sociale Psychologie focust op de cognitieve en emotionele fundamenten van sociaal gedrag in interpersoonlijke - en intergroep-interacties, met de nadruk op conflict, diversiteit, welzijn, communicatie en collectieve actie. De groep wil interacties tussen individuen en groepen begrijpen, evenals de invloed en opkomst van cultuur en culturele dynamiek.

De expertisegroep legt de nadruk op de integratie van fundamenteel en toegepast onderzoek. Dit impliceert een nadruk op experimentele paradigma's met een aanzienlijke ecologische validiteit, en op toegepast onderzoek dat de potentie heeft om bij te dragen tot theorievorming. De filosofie is dat fundamenteel onderzoek relevant moet zijn voor verschijnselen in de samenleving en dat toegepast onderzoek in theorie direct relevant moet zijn. Hoewel het toegepast onderzoek binnen het huidige programma wordt uitgevoerd met betrekking tot een verscheidenheid van onderwerpen, zoals gezondheid, integratie en immigratie, vloeit het voort uit gemeenschappelijke theoretische raamwerken.

Betrokken bij thema's: Menselijke ontwikkeling, gezondheid, en welzijn tijdens de levensloop, Interacties tussen individuen, samenleving, en omgeving, Ons dynamisch brein , Verklaring, preventie, en behandeling van mentale stoornissen

Laatst gewijzigd:06 december 2018 10:12
printView this page in: English