Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Psychology Expertise groups Psychometrics and statistics

Doelen

De expertisegroep Psychometrie en Statistiek houdt zich bezig met kwantitatieve technieken voor de analyse van empirische gegevens. De nadruk ligt op technieken voor de analyse van verschillende soorten gegevens, zoals hiërarchisch en niet-hiërarchisch georganiseerde gegevens, en test- en vragenlijstgegevens. Technieken waar we ons op richten zijn: component - en factor analyse technieken en hun generalisaties, item respons theorie, multilevel analyse, Bayesiaanse statistieken, en tijdreeksanalyses.

Het onderzoek naar deze technieken is probleemgeoriënteerd en verloopt in de volgende drie opeenvolgende stappen:

 1. evaluatie van het nut van de bestaande technieken voor het beantwoorden van de gegevensevaluatievraag;
 2. verbetering van bestaande technieken of ontwikkeling van nieuwe technieken;
 3. evaluatie van het nut van de resulterende nieuwe of verbeterde technieken.
 4. Het nut van technieken wordt beoordeeld op technische optimalisatie en bruikbaarheid.

Wat de technische optimalisatie betreft, is de belangrijkste vraag: Geeft de techniek, in ieder geval onder bepaalde specifieke omstandigheden, de best mogelijke zwart-wit weergave van de gegevens?

Wat de bruikbaarheid betreft, is de belangrijkste vraag: Kunnen (sociaalwetenschappelijke) onderzoekers de technieken gebruiken zonder onoverkomelijke problemen van toepasbaarheid of interpreteerbaarheid?

Doelen en doelstellingen

Het doel van de groep is in de eerste plaats om (sociaalwetenschappelijke) onderzoekers concreet te adviseren over welke technieken te gebruiken voor bepaalde data-analyseproblemen. De bevindingen worden gepubliceerd in gespecialiseerde wetenschappelijke tijdschriften en op internationale conferenties voor deskundigen op het gebied van psychometrie en statistiek in het algemeen, en in wetenschappelijke tijdschriften en/of boeken die gericht zijn op een breder publiek van gebruikers van statistische en psychometrische technieken. Een tweede doel is, waar nodig, de toegang tot bepaalde technieken voor gegevensanalyse te verbeteren. Met name de ontwikkeling en evaluatie van voor het publiek toegankelijke computersoftware is een belangrijke doelstelling. Een derde doel is methodologisch overleg. Enerzijds leidt dit tot een verdere verspreiding van de resultaten. Anderzijds geeft het inzicht met welke data-analyseproblemen (sociaalwetenschappelijke) onderzoekers te maken hebben en levert het input voor nieuw onderzoek naar data-analysetechnieken. Coördinatie van onderzoeksplannen gebeurt via de programmaleider en heeft geresulteerd in recente projecten die gebruik maken van de unieke expertise van de verschillende groepsleden met een scherp oog voor het verkrijgen van competitieve fondsen.

Opleiding voor onderzoek

Om potentiële, nieuwe onderzoekers op te leiden, begeleiden we doctoraatsprojecten, bestaande uit individueel uitgevoerd, begeleid onderzoek en geavanceerde cursussen in samenwerking met IOPS. Ook bieden we een tweejarige Research Master opleiding "Psychometrics and Statistics" als onderdeel van de Research Master "Behavioural and Social Sciences" aan, die kan worden gezien als een ideale voorbereiding voor een doctoraatsstudent in psychometrie en statistiek.

Reikwijdte van het onderzoek

De expertisegroep houdt zich bezig met kwantitatieve technieken voor de analyse van empirische gegevens. De nadruk ligt op technieken voor de analyse van complexe gegevenstypen, zoals hiërarchisch georganiseerde gegevens (bv. drie-wegs- en multilevel gegevens) en relationele gegevens (bv. sociometrische gegevens). Een lijst van onderwerpen van belang is:

 • itemresponstheorie
 • gebruik van psychologische testcursussen in selectie en onderwijs
 • analyse van componenten op meerdere niveaus en in meerdere sets
 • herbemonstering en kruisvalidering voor technieken voor de analyse van componenten
 • modellen voor de bevestiging van factoranalyse en structuurvergelijkingen
 • Bayesiaanse modellering
 • multipele regressie
 • gebruik en bruikbaarheid van statistieken
 • behandeling van ontbrekende gegevens in verschillende technieken
 • optimalisatieprocedures voor data-analysetechnieken

Betrokken bij thema's: alle thema's

Laatst gewijzigd:18 oktober 2018 10:25
printView this page in: English