Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesPedOnResearchOvergangen en aansluitingen in het onderwijsAbout

Deelproject 1: Reviewstudie

In de reviewstudie zal een systematisch overzicht worden gegeven van de wetenschappelijke literatuur op het gebied van aansluitingen en overgangen in het po-vo en het vmbo-mbo. Daarnaast zal een overzicht worden gegeven van de wetgevingen en de beleidsstukken over dit onderwerp.

Opzet van de studie

  1. De reviewstudie bestaat uit twee delen.In de eerste plaats wordt de wet- en regelgeving en relevante beleidsnotities op het gebied van onderwijs overgangen verzameld en systematisch uiteengezet. De kansen en belemmeringen die de allocatie- en selectiemechanismen bieden aan de leerlingen worden eveneens benoemd.
  2. In de tweede plaats worden de wetenschappelijke literatuur en onderzoeksrapporten over relevante factoren bij de po-vo en vmbo-mbo overgang bestudeerd. Daarbij zal gekeken worden naar factoren op leerling-, school- en omgevingsniveau. Als resultaat zal een integrerend model worden ontwikkeld met alle relevante factoren.

Het model zal besproken worden met vertegenwoordigers van het onderwijsbeleid. Daarnaast zal het model als basis dienen voor de inhoudelijke invulling van de andere deelprojecten.

Laatst gewijzigd:05 april 2019 11:22