Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesPedOnResearchOvergangen en aansluitingen in het onderwijsAbout

Deelproject 4: Simulatiestudie

Overgangen fungeren als scharnierpunt in de schoolloopbaan/ontwikkeling van leerlingen. Of een overgang goed verloopt, is afhankelijk van verscheidene factoren en heeft gevolgen voor de verdere ontwikkeling en schoolloopbaan zowel op korte als lange termijn.

Beleidsveranderingen

Vanuit beleidsoptiek is het niet alleen van belang te weten welke factoren in welke mate, voor welke leerlingengroepen en bij welke uitkomstmaten een rol spelen bij een bepaalde overgang, het is ook interessant te weten wat een aanpassing van beleidsparameters voor effecten heeft (rekening houdend met de mogelijke onderlinge samenhang van verschillende relevante beleidsparameters). Factoren die te maken hebben met allocatie, selectie, differentiatie en onderwijskwaliteit zijn hierbij relevant. In het kader van de po-vo overgang kan onderzocht worden hoe bijvoorbeeld, een wijziging in het toelatingsbeleid van vo-scholen of een verandering in de onderwijskwaliteit van vo-scholen, uitwerken op de schoolloopbaan/ontwikkeling van leerlingen.

Plan van aanpak

Binnen deze studie zullen de volgende stappen gezet worden. Op basis van de andere deelprojecten zal een theoretisch model naar voren komen, dat we zullen vereenvoudigen met behoud van de relevante factoren. Vervolgens zal worden gekeken of het model gevalideerd kan worden met data uit eerdere cohort onderzoeken. Tot slot, zal onderzocht worden wat de effecten zijn van het wijzigen van één of meerdere beleidsparameters op de aansluiting po-vo.

Laatst gewijzigd:05 april 2019 11:22