Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences PedOn Research Lief, liever, liefst

Het onderzoek

De interventie maakt deel uit van een onderzoeksproject. In dit onderzoeksproject staat de vraag centraal of de houding van jongeren ten opzichte van seksuele diversiteit positief beïnvloed kan worden door het lezen van fictie met hoofdpersonen die iets meemaken op het gebied van de liefde.

Wij hopen informatie te krijgen over hoe lezen over de liefde jongeren aan het denken kan zetten over diverse vormen van liefde. In samenwerking met een ervaren onderwijsontwikkelaar is de interventie zo ontwikkeld dat deze zowel tegemoetkomt aan het SLO-leerdoel met betrekking tot respectvolle omgang met seksualiteit en diversiteit als aan kerndoelen voor het vak Nederlands.

Vooraf en na afloop zullen de leerlingen door middel van een gesloten vragenlijst anoniem laten weten hoe zij denken over seksuele diversiteit. Enkele lessen zullen ook door Bachelor- en Masterstudenten van de Rijksuniversiteit Groningen worden geobserveerd. De verwerkingsopdrachten zullen worden geanalyseerd. Na afloop van de interventie zullen ook enkele leerlingen geïnterviewd worden. Dit zal plaatsvinden tijdens een van uw lessen Nederlands. Ook wordt u zelf als docent uitgenodigd voor een interview over uw ervaringen.

Laatst gewijzigd:21 januari 2020 15:13