Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences PedOn Research Lief, liever, liefst

Het lespakket

Het lespakket kan binnen het vak Nederlands worden uitgevoerd met tweede en derde klassen. Tijdens de lessen lezen leerlingen fictiefragmenten en maken zij per fragment verschillende verwerkingsopdrachten.

De lessen voldoen aan de kerndoelen van het vak Nederlands waardoor het onderwerp dat de interventie aankaart (seksuele en genderdiversiteit) op een passende wijze geïncorporeerd kan worden in het curriculum. Het lezen en verwerken van jeugdliteratuur is namelijk een standaard onderdeel van het curriculum van het vak Nederlands. Dit kan een aantrekkelijke werkwijze zijn voor scholen, aangezien Nederlandse scholen sinds 2012 verplicht zijn om aandacht te besteden aan diversiteit, waaronder seksuele en genderdiversiteit (SLO, 2016).

Naast materiaal voor leerlingen (fragmenten en opdrachten) wordt een uitgebreide docentenhandleiding geleverd met daarin suggesties en instructies voor de lessen zelf en handvatten m.b.t. het behandelen van het onderwerp in de klas.

Het lespakket is inmiddels uitgegeven door uitgeverij Boom en kan besteld worden via: https://boomvoortgezetonderwijs.nl/lief-liever-liefst/

Laatst gewijzigd:22 mei 2024 15:32