Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences PedOn Research Lief, liever, liefst

De interventie

Indien u als docent besluit om mee te doen, dan zullen de leerlingen van een (of meerdere) van uw derde klassen (vmbo of havo/vwo) binnen de lessen Nederlands fictie gaan lezen met het thema liefde in al zijn verschijningen. Vervolgens zullen zij hier een aantal verwerkingsopdrachten over maken. De lessen zullen gegeven worden door uzelf als docent Nederlands.

Het lespakket (van ongeveer vijf/zes lessen) dat wij hiertoe ontwikkeld hebben bevat ook een handleiding voor docenten. Daarnaast wordt u gevraagd om deel te nemen aan een voorbereidingsavond waarin een trainer (een ervaren docente Nederlands die de lessenserie ook heeft gegeven), een seksualiteitsexpert jongeren en de onderzoekers uitleg en advies geven over het lespakket.

Laatst gewijzigd:21 januari 2020 15:13