Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences PedOn Research Lief, liever, liefst

Informatie voor scholen

Meedoen aan een lessenserie literatuur over seksuele diversiteit en een onderzoek hiernaar: Zet het leerlingen aan het denken?

Sanne Parlevliet en Diana Van Bergen zoeken docenten die lesgeven aan derdeklassers vmbo-t, havo of vwo, voor een project dat bestaat uit de lessenserie ‘Lief Liever, Liefst’ en een onderzoek hiernaar. Het doel is om uit te zoeken of het lezen van jeugdliteratuur(fragmenten) over seksuele diversiteit en de opdrachten die bij de lessenserie horen, leerlingen aan het denken kunnen zetten over diverse vormen van liefde.

U kunt mailen met d.d.van.bergen rug.nl voor meer informatie en aanmelding.

Parlevliet en van Bergen zijn respectievelijk Neerlandica en socioloog en werkzaam aan de afdeling Pedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Laatst gewijzigd:02 september 2020 17:13