Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences PedOn Research Lief, liever, liefst

Toestemming en vertrouwelijkheid

Behalve naar uw toestemming wordt er voor het onderzoeksdeel (de vragenlijsten, analyse verwerkingsopdrachten, observaties en interviews) ook vooraf toestemming gevraagd aan de ouders en de leerlingen. Omdat de lessenserie bestaat uit het lezen en verwerken van jeugdliteratuur, wat een standaardonderdeel is in het curriculum van het vak Nederlands in de onderbouw, vragen we geen toestemming aan ouders of leerlingen voor deelname aan de lessen. Alle leerlingen volgen dus de lessenserie, maar alleen de gegevens van leerlingen voor wie toestemming is verkregen worden gebruikt voor het onderzoek. De verzamelde gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld.

Laatst gewijzigd:21 januari 2020 15:13