Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesPedOnEducationField of Practice

Werkveldcoördinatie Pedagogische Wetenschappen

Binnen het onderwijs van Pedagogische Wetenschappen is ervaring met de (ortho-) Pedagogische praktijk van groot belang. Naast de stages in de Master kunnen studenten al tijdens eerdere fasen in de opleiding - in de Bachelor - kennis maken met de praktijk van binnen uit.

Werkveldactitiviteiten

In samenwerking met praktijkinstellingen worden, onder de naam Werkveldcoördinatie (WVC) Pedagogische Wetenschappen, activiteiten georganiseerd die aansluiten bij (klinische) vakken uit de opleidingen Algemene Pedagogische Wetenschappen, Orthopedagogiek en Onderwijskunde.

Deze activiteiten kunnen plaatsvinden in het ambulatorium en op bijvoorbeeld scholen, instellingen of in de thuissituatie van de cliënt. De student maakt op deze manier kennis en doet ervaring op met de toekomstige beroepspraktijk én de praktijk profiteert van de inzet van studenten en maakt mogelijk al kennis met talentvolle toekomstige medewerkers.

Opdrachten voor samenwerking met Pedagogsiche Wetenschappen komen uitsluitend via het werkveld binnen. Voor particulieren is het niet mogelijk rechtstreeks diagnostisch onderzoek en behandelingen aan te vragen.

Honoursprogramma gericht op de professie

Naast werkveldactiviteiten voor het reguliere onderwijsprogramma worden ook activiteiten in het werkveld georganiseerd voor Honoursstudenten.

Kind doet test in UAG

Artikel in het Dagblad van het Noorden over een samenwerkingsproject met Accare: Zorg in theorie en praktijk

Laatst gewijzigd:05 april 2019 11:16
printView this page in: English