Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenOrganisatieActueelPromoties & Oraties GMW

Understanding processes of identity development and career transitions

A person-centered, micro-level approach
Promotie:M.A.E. (Mandy) van der Gaag
Wanneer:14 december 2017
Aanvang:12:45
Promotor:prof. dr. P.L.C. (Paul) van Geert
Copromotor:dr. E.S. (Saskia) Kunnen
Waar:Academiegebouw RUG
Faculteit:Gedrags- en Maatschappijwetenschappen
Understanding processes of identity development and career
transitions

Processen van identiteitsontwikkeling binnen individuen

Dit proefschrift gaat over de dagelijkse en wekelijkse (‘microniveau’) processen van identiteitsontwikkeling binnen individuen en hoe deze processen een rol spelen bij twee loopbaanovergangen die belangrijk zijn voor veel jongeren: studiekeuze en studie-uitval. Identiteitsontwikkeling op microniveau omvat tenminste twee processen: hoe sterk jongeren zich verbonden voelen met een bepaalde keuze (‘commitment’), en hoeveel zij alternatieven onderzoeken of de passendheid van een gemaakte keuze evalueren (‘exploratie’).

Het blijkt dat eerstejaars studenten een groter risico lopen op studie-uitval wanneer zij regelmatig veel exploreren, en de sterkte van hun commitment op-en-neer gaat over tijd. Maar er blijken ook veel individuele verschillen te bestaan: voor sommigen gaat meer exploreren samen met een verzwakking van de studiecommitment, voor anderen is dit precies andersom. Exploratie blijkt ook niet de enige en zelfs niet de meest belangrijke factor in het versterken en verzwakken van de commitment: emotionele ervaringen spelen een grotere rol bij commitmentveranderingen dan exploratie. Deze vondst is belangrijk voor fundamentele theorie over identiteitsontwikkeling, want exploratie werd tot nu toe gezien als voornaamste motor van identiteitsontwikkeling, terwijl emotionele ervaringen wellicht even belangrijk of belangrijker zijn.

Dit inzicht vormt ook de basis van ons theoretische model van studiekeuze: we gaan er vanuit dat exploratie nodig is om ervaringen te generen, maar dat ervaringen uiteindelijk bepalen hoe een studie-optie wordt ingeschat. Door dit theoretische model te vertalen naar een simulatie van individuele studiekeuzeprocessen doen wij vernieuwende voorspellingen over wie theoretisch de meeste kans heeft om goede en slechte keuzes te maken, en hoe het keuzeproces ondersteund kan worden.