Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Organization News PhD Defences BSS

Paternal imprisonment, fatherhood, and family relationships

PhD ceremony:S.D. (Simon) Venema, MSc
When:January 29, 2024
Start:12:45
Supervisor:prof. dr. D.R. (René) Veenstra
Co-supervisors:dr. E. Blaauw, M. (Marieke) van Gerner-Haan, PhD
Where:Academy building RUG
Faculty:Behavioural and Social Sciences
Paternal imprisonment, fatherhood, and family relationships

De detentie van een vader kan grote gevolgen hebben voor gezinnen. Dit proefschrift biedt inzicht in het complexe samenspel tussen detentie, vaderschap en gezinsrelaties. Uit het proefschrift blijkt dat de detentie van een vader verschillende gevolgen heeft voor het gezinsleven, variërend van geen gevolgen, negatieve gevolgen tot zelfs positieve gevolgen. Dit is afhankelijk van zowel de kwaliteit van relaties binnen het gezin voorafgaand aan de detentie als van bestaande risico’s zoals huiselijk geweld, detentiegeschiedenis en middelenproblematiek.

Tijdens detentie spelen de mogelijkheden om betekenisvol gezinscontact te kunnen onderhouden een cruciale rol in hoe de detentie het gezinsleven beïnvloedt. Deze invloed strekt zich uit tot de periode na vrijlating uit detentie. Gezinnen met sterke gezinsrelaties zijn weerbaarder tegen de negatieve gevolgen van de detentie van een vader. Bovendien blijkt betrokken vaderschap na detentie samen te hangen met een verminderde kans op terugval in criminaliteit. Gezamenlijk vormen deze inzichten een essentiële basis voor het ontwikkelen van effectief beleid om de onbedoelde en overwegend negatieve gevolgen van de detentie van een ouder voor gezinnen te beperken. Het is mijn hoop dat dit proefschrift waardevol is voor iedereen die zich inzet om gezinnen waarbij een ouder gedetineerd is te ondersteunen.