Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Organization News PhD Defences BSS

Modelling household energy consumption to understand sustainable energy behaviour

An integrated approach
PhD ceremony:Ms M. (Maliheh) Namazkhan
When:September 22, 2022
Start:16:15
Supervisors:prof. dr. C.J. (Casper) Albers, prof. dr. E.M. (Linda) Steg
Where:Academy building RUG
Faculty:Behavioural and Social Sciences
Modelling household energy consumption to understand sustainable
energy behaviour

Modellen duurzaam gedrag in huishoudens te stimuleren

Het energieverbruik van huishoudens is een aanzienlijke factor in de uitstoot van broeikasgassen. Het is dus belangrijk te weten welke factoren van invloed zijn op de bereidheid om gedrag te vertonen dat klimaatverandering tegengaat. Daarop richtte het onderzoek van Maliheh Namazkhan zich, omdat dit inzicht kan geven in welke interventies duurzaam gedrag kunnen bevorderen.

Er werden drie typen energiegedrag onderzocht: het gebruik van aardgas, hetgeen van bijzonder belang is in het energieverbruik van Nederlandse huishoudens, de installatie van duurzame energiebronnen zoals zonnepanelen (PV-panelen: photovoltaïsche panelen) en het duurzame gebruik van zonnepanelen.

Verder werd gekeken naar de rol die gespeeld wordt door woningeigenschappen (zoals gebruikte isolatie- en bouwmaterialen), sociaal-demografische eigenschappen (zoals gezinssamenstelling en inkomen) en psychologische factoren (zoals waarden). Aan de hand van statistische technieken, elk nog weinig gebruikt in deze context, werd het gasverbruik, de installatie van PV en het duurzaam gebruik van PV door Nederlandse huishoudens bestudeerd.

Het bleek dat alle drie typen factoren (woningeigenschappen, sociaal-demografische variabelen en psychologische factoren) op unieke wijze bijdragen aan het verklaren van duurzaam energiegedrag. Dit suggereert dat het belangrijk is alle drie typen van factoren in overweging te nemen bij de ontwikkeling van beleid om duurzamer gedrag te stimuleren. De geïntegreerde aanpak in dit onderzoek kan daarbij van dienst zijn.