Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesLerarenopleidingExpertisecentrum Vakdidactiek Noord

Bèta-brede docentendag 2019

Science in beweging

Op vrijdag 12 april 2019 vond de jaarlijkse bèta-brede docentendag plaats met als centraal thema “Science in beweging”.

In deze editie kijken we hoe wetenschap in beweging is door nieuwe ontdekkingen en het gebruik van moderne technieken. In de openingslezing vertelt Tjisse van der Heide hoe hij technieken als 3D printen inzet in zijn onderzoek aan biobouwers en het herstel van kust ecosystemen. Daarnaast komen tijdens de workshops technieken als microfluidics en CRISPR-Cas naar voren. Doordat een aantal van de technieken steeds meer voor iedereen beschikbaar komt, komt ook de wetenschap steeds dichterbij huis. De vraag is hoe we daarmee omgaan. Naast de wetenschap staat ook het onderwijs niet stil. Vaardigheden als samenwerken en interdisciplinair werken krijgen steeds meer aandacht en brengen zo de verschillende bètavakken weer samen.

Bernoulliborg

Na de openingslezing kun je kiezen uit een breed aanbod van workshops voor de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, informatica, NLT en maakonderwijs.

Binnen Netwerk Noord werken docenten aan hun eigen onderwijs door onderlinge uitwisseling in PLG’s, DOTs en door het ontwikkelen van lesmateriaal. Tijdens de ‘science education market’ presenteren deze groepen hun materialen en ideeën, en zullen promovendi van de Faculty of Science and Engineering (RUG) hun onderwijsconcepten presenteren.

Voor wiskunde is er een parallel programma van twee workshoprondes met keuze uit twee verschillende workshops en een vakdidactische afsluiting.

Deze dag wordt georganiseerd door Science LinX en het Expertisecentrum Vakdidactiek Noord (Lerarenopleiding RUG en NHL Stenden) vanuit het Netwerk Noord vo-ho programma.

Het programma

09.30-10.00

Inloop, registratie & koffie

10.00-11.00

Plenaire lezing – Tjisse van der Heide

11.00-11.15

Koffiepauze

11.30-12.30

Eerste workshopronde (A)

12.30-14.00

Lunch & science education market

14.00-15.00

Tweede workshopronde (B)

15.00-15.30

Pauze

15.30-16.30

Didactische afsluiting (wiskunde parellel)

16.30-17.30

Borrel

Locatie: Bernouilliborg; Nijenborgh 9, 9747 AG Groningen

Beschrijvingen lezingen en workshops

Openingslezing: Tjisse van der Heide

Biobouwers - Het fundament van kustecosystemen

In de openingslezing vertelt Tjisse van der Heide over zijn onderzoek aan kustecosystemen en de rol van zogenaamde biobouwers. Biobouwers zijn organismen die niet alleen op milieuomstandigheden reageren maar deze ook zélf sterk beïnvloeden, en zo voor zichzelf en voor andere soorten geschikte leefomstandigheden creëren. Door menselijk ingrijpen zijn wereldwijd veel biobouwer-gedomineerde ecosystemen, en de soorten die daarin leven, verloren gegaan. Voorbeelden van dergelijke biobouwer-gedomineerde ecosystemen zijn zeegrasvelden, mossel- en oesterbanken, kwelders en duinen. Tjisse onderzoekt, door veld- en lab-experimenten te combineren met computermodellen, hoe deze ecosystemen werken, en hoe verdwenen ecosystemen herstelt kunnen worden.

Tjisse van der Heide is onderzoeker bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee en hoogleraar Kustecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Workshops

Ronde A (11:30-12:30 uur)

A1. Gemiddeldes, snelheden, auto's, treinen en roltrappen. Lusten of lasten?

Nelleke den Braber en Geeke Bruin- Muurling

A2. De baanversnelling

Sibren Stienstra

A3. Dualiteit demonstreren: Interferentie van fotonen met zichzelf

Enno van der Laan

A4. Microfluidics

Winand Slingenbergh en Kerensa Strijker

A5. CRISPR-Cas in de klas?

Jan Kok en Lidewij van Katwijk

A6. Samenwerking bij het vak NLT: de zonneboot

Sieberen Idzenga

A7. Educatief lesmateriaal schrijven

Judith Boertjens en Mariëlle Douma

Ronde B (14:00-15:00 uur)

B1. Sangaku's zwijgen en schreeuwen tegelijkertijd

Mark Neef en Herman Bloem

B2. Werken met vaardigheden

Alex Philipse en Sietse Rooks

B3. De Sensor Challenga

Richard Veenstra

B4. Beyond the lab: DIY

Winand Slingenbergh en Kerensa Strijker

B5. Onderzoek in de scheikunde, makkelijker dan het lijkt

Alex van den Berg en Nomde Nomden

B6. Escape the classroom - voortplanting

Marjolein Centen, Martijn Hoogeboom, Marlies Lukkien en Lidewij van Katwijk

Didactische afsluiting

Slotlezing: Fred Janssen

Waar zijn de vragen van de leerlingen gebleven? Perspectieven als denkgereedschap voor leerlingen en ontwerpgereedschap voor docenten

In de bètavakken leren leerlingen bijvoorbeeld over evolutie, klassieke mechanica en deeltjes. Maar leren ze ook evolutionair, Newtoniaans en deeltjes denken? Hoe zorg je ervoor dat leerlingen zich deze en andere perspectieven (zoals een duurzaamheidsperspectief of ethisch perspectief) eigen maken zodat deze functioneren als denkgereedschap voor het ontwikkelen en organiseren van kennis? Als leerlingen zijn ingeleid zijn in deze perspectieven kunnen ze ook complexe disciplinaire en interdisciplinaire kwesties vanuit (meerdere) perspectieven bevragen, structureren en aanpakken en hun mening hierover vormen. Dit is op zijn beurt is weer essentieel voor verder leren op school maar vooral ook daarbuiten en daarna. Deze denk- en werkwijzen zijn echter niet alleen denkgereedschap voor leerlingen ze zijn ook onmisbaar ontwerpgereedschap voor docenten. Hiermee kan onderwijs worden ingericht dat als relevant en uitdagend wordt ervaren, waarin kennis en vaardigheden geïntegreerd zijn en samenhang binnen en tussen vakken kent in doorlopende leerlijnen.

Fred Janssen is sinds 2016 hoogleraar Didactiek van de Natuurwetenschappen bij het ICLON in Leiden. Zijn inaugurele rede had de titel: 'Grip krijgen op complexiteit; onderwijs voor het 'moeras'.

Slotlezing wiskundedidactiek: Geeke Bruin-Muurling

Met een frisse kritische wiskundige blik!

In ons dagelijks leven speelt wiskunde een steeds grotere rol. We hebben dagelijks te maken met grote hoeveelheden numerieke informatie. Maar ook achter de schermen beïnvloedt wiskunde ons leven. Bij die veranderingen past een kritische wiskundige blik om cijfers op hun juiste waarde te schatten. Ze weer op hun plek te zetten. Geen blind vertrouwen en geen onnodige scepsis bij elk getal. In deze lezing neem ik je mee in deze gedachten, maar ook hoe je dat dan doet: een positief kritische wiskundige houding. Binnen en buiten de klas. Ik zal je meenemen in hoe ‘definitie van succes’ en ‘pijn van de fout’ ons daarbij op weg kunnen helpen.

Geeke Bruin-Muurling gebruikt haar passie voor wiskunde, het onderwijs, en de rol voor wiskunde in de maatschappij door de jaren heen al in allerlei verschillende rollen, zoals lerarenopleider, docent wiskunde, educatief hoofdauteur, wetenschapper en onderwijsvernieuwer.

Kosten

Kosten voor het hele programma (incl. catering): € 75 pp / bij 4 deelnemers van 1 school wordt een klavertje 4 gehanteerd / studenten en senioren € 25 .

Deelnemers Netwerk Noord en deelnemers PLG/DOT: gratis.

Aanmelden en contactinformatie

Aanmelding Betabrede docentendag 12-4-2019

Voor verdere vragen of informatie kunt u contact opnemen met de coördinator van Netwerk Noord: Maaike de Heij (m.e.de.heij@rug.nl)

Laatst gewijzigd:17 april 2019 15:39