Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Lerarenopleiding Onderwijs Stages

Tips voor stagebegeleiders

Natuurlijk heb je als vakcoach of schoolopleider ruime ervaring in het onderwijs en in de begeleiding van startende docenten. Toch geven we op deze pagina enkele tips. Het is voor een goede begeleiding en eerlijke beoordeling van de student namelijk belangrijk dat alle begeleiders op dezelfde manier de lessen van de student evalueren en beoordelen. Om vakcoaches en schoolopleiders daarin bij te staan heeft de Lerarenopleiding enkele hulpmiddelen ontwikkeld:

ICALT e-learning

Bij de begeleiding en beoordeling maken we gebruik van vragenlijsten die gebaseerd zijn op het ICALT-onderzoeksinstrument. Het is belangrijk dat er niet te veel verschil zit in het gebruik van deze vragenlijsten. Daarom heeft de Lerarenopleiding een gratis online module ontwikkeld waarin je leert hoe je een les betrouwbaar kunt observeren.

De online module is op dit moment offline. U leest hier wanneer de online module weer in de lucht is.

Cursussen voor vakcoaches en schoolopleiders

In samenwerking met NHL Stenden biedt de Lerarenopleiding van de RUG een tweetal cursussen aan:

  • Een driedaagse training voor vakcoaches en werkplekbegeleiders. Na het volgen van de training ben je in staat bent om samen met leraren (in opleiding) die je begeleidt een begeleidingstraject vorm te geven, dat aansluit bij de leerbehoefte en -noodzaak van de leraar (in opleiding), passend bij zijn opleidings- en ontwikkelingsfase. Daarnaast heb je een beeld van jezelf als begeleider en hoe je voor docenten in opleiding wilt en kunt functioneren.
  • Een opleiding tot schoolopleider of lerarenopleider. De opleiding, bestaande uit 8 bijeenkomsten van een dag, biedt veel ruimte om begeleidingsvaardigheden te oefenen: versterken van de eigen competenties, omgaan met weerstanden, communicatieve vaardigheden, observeren en natuurlijk ook: het deelnemen aan en begeleiden van een intervisiegroep.

Gesprekskaarten

Om te bevorderen dat opleiders op de stageschool en op de universiteit dezelfde taal spreken heeft de Lerarenopleiding een aantal gesprekskaarten ontwikkeld. Je kunt deze samen met studenten doornemen om op eenzelfde manier over de lessen te praten. Er zijn gesprekskaarten over:
Instructie gesprekskaarten

Klassenmanagement
Pedagogische rol
Professionele Houding
Aardrijkskunde
Biologie
Economie
Geschiedenis
Griekse en Latijnse Taal en Cultuur
Moderne Vreemde Talen

Langskomen bij college

We nodigen vakcoaches en schoolopleiders graag uit om een (of meer) colleges aan de Lerarenopleiding bij te wonen. Het blijkt voor alle partijen heel zinvol om te zien wat er gebeurt op de opleiding. Colleges zijn meestal op de maandag gepland. Om een college bij te wonen kun je contact opnemen met de stagecoördinator Saskia Tuenter (s.tuenter rug.nl) of de vakdidacticus.

Laatst gewijzigd:23 mei 2024 14:41