Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Lerarenopleiding Onderwijs Stages

Privacy in de stages

De Lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen wil zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van studenten, maar ook met de persoonsgegevens van leerlingen op de school waar studenten stage lopen. Daarom heeft de opleiding een protocol opgesteld dat aan alle betrokkenen (begeleiders, studenten, leerlingen en ouders) helderheid moet verschaffen over de aard van de gegevens die verzameld worden, de toegang tot deze gegevens en de beveiliging ervan.

    Wat betekent dat voor begeleiders van studenten van de Lerarenopleiding?

    Studenten lopen stage op een school. Tijdens de stage werken ze met persoonsgegevens van leerlingen, zoals namen, adressen, cijfers, gemaakt toetsmateriaal, foto's en videobeelden. We vragen studenten om zorgvuldig om te gaan met deze gegevens en ze, bijvoorbeeld in het geval van toetsmateriaal, zo mogelijk te anonimiseren. Voor het filmen hebben studenten toestemming nodig van de leerlingen of, als de leerling jonger dan 16 is, de ouders/verzorgers. Veel scholen vragen een dergelijke toestemming aan het begin van het jaar aan alle leerlingen of ouders/verzorgers. Mocht dat op jouw school niet het geval zijn, vinden wij dat studenten noch de positie, noch de taak hebben om deze toestemming te verkrijgen. We zouden daarom aan de vakcoach en schoolopleider willen vragen om, mocht toestemming nog niet geregeld zijn, hiervoor zorg te dragen. Hebben de school, leerlingen of ouders/verzorgers vragen over de toegang tot de persoonsgegevens, de bewaartermijnen etc, kun je naar het bovenstaande protocol verwijzen. Mochten er problemen ontstaan, neem dan contact op met Ricus Dullaert op h.f.m.dullaert@rug.nl. Hieronder vind je een handleiding voor studenten rondom privacy-issues in de stages.

      Laatst gewijzigd:23 mei 2024 14:41