Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Lerarenopleiding Onderwijs Stages

Opleidingsscholen

Om onze studenten zo goed mogelijk op te leiden werkt de Lerarenopleiding intensief samen met de stagescholen. De Lerarenopleiding is partner in een aantal Opleidingsscholen. Dit zijn geaccrediteerde samenwerkingsverbanden waarin lerarenopleidingen en deelnemende scholen de kwaliteit van begeleiding van studenten samen vormgeven. Op de site van het platform Samen Opleiden & Professionaliseren vind je meer informatie over de Opleidingsscholen én een kennisbank met good practices.

De Lerarenopleiding van de RUG is partner in de volgende Opleidingsscholen:

Groninger Opleidingsschool (GOS)
School of Education
Fryske OpliedingsSkoalle (FROSK)
Ommelanden
Noordermarke
Laatst gewijzigd:04 september 2023 15:02