Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Theology and Religious StudiesOrganizationAcademic staff

Subsidieadviseur / Funding Officer

Marjolein Stern, Funding officer Faculteit der Letteren en Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
Marjolein Stern

Funding Officer/subsidieadviseur bij de faculteiten Letteren en GGW is Marjolein Stern. Marjolein werkt vier dagen per week voor de faculteit der Letteren en twee dagdelen voor de faculteit GGW (maandagochtend en donderdagmiddag).

Door het aantrekken van een Funding Officer vergroten beide faculteiten hun onderzoeksoutput en verbeteren zij deze kwalitatief. Zo hopen zij het aantal extern gefinancierde onderzoeksprojecten sterk uit te breiden. Marjolein Stern zal een trekkersrol krijgen bij het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten om onderzoekers te informeren, enthousiasmeren en te faciliteren bij het verkrijgen van externe middelen voor onderzoeksprojecten. Zij zal hiervoor zowel nieuwe subsidiemogelijkheden identificeren als individuen en groepen begeleiden bij het plannen, aanvragen en verantwoorden van beurzen en subsidieprogramma’s. Ze werkt hierbij onder meer samen met centrale afdelingen van de RUG zoals het Talent Development Programma en de afdeling Research en Valorisation.

e-mail: m.stern@rug.nl

Laatst gewijzigd:19 december 2016 13:45