Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Theology and Religious Studies Organization About the faculty

Over de faculteit

Religie is een belangrijke factor in onze maatschappij. Het besef groeit dat religie een complex fenomeen is met veel verschillende dimensies. Wij hanteren daarom een multidisciplinaire aanpak in de bestudering van religie in al haar verschijningsvormen, een aanpak die theorieën en methodieken vanuit de geesteswetenschappen en gedrags- en maatschappijwetenschappen combineert. De dynamische wisselwerking tussen religie, cultuur en maatschappij staat centraal in ons onderwijs en onderzoek.

Onze multidisciplinaire samenstelling, onze combinatie van theologie en religiewetenschappen en onze zelfstandige status als faculteit, stellen ons in staat om substantieel bij te dragen aan de doorgronding van religie. Wij vertalen onze bevindingen naar een breder wetenschappelijk en algemeen publiek. Wij delen onze expertise met studenten, scholieren, overheden en niet-gouvernementele organisaties, en andere geïnteresseerden om zo bij te dragen aan een gefundeerd publiek debat over religie en maatschappij.

De faculteit bestaat al sinds de oprichting van de Rijksuniversiteit Groningen in 1614. Wij verzorgen twee bacheloropleidingen, vier eenjarige mastertracks, een twee-jarige selectieve Research Master opleiding, een PhD-programma en meerdere postacademische cursussen en opleidingen. We bundelen ons onderzoek in zes onderzoekssentra en participeren in verschillende onderzoeksnetwerken.

Onze opleidingen zijn keer op keer beoordeeld als de beste van Nederland. Ons onderzoek scoort kwalitatief zeer hoog. En we zijn uniek in Nederland omdat we op gebied van religiestudies de enige zelfstandige faculteit zijn aan een openbare universiteit. De speelruimte die we hebben voor eigen beleid maakt dat wij een toonaangevende rol kunnen blijven spelen binnen de theologie en religiewetenschappen.

Laatst gewijzigd:29 oktober 2019 07:00
printView this page in: English